Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ

Ders Kodu4303.020402
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd.Doç.Dr. Burcu BOZKURT ÇIRAK
Kaynaklar
  • 1. Doç. Dr. H. Hüseyin Öztürk, Güneş Enerjisi ve Uygulamaları, Seçkin Yayıncılık, 2008 Garg ve Prakash,H. P. ,H.P.Grag Energy, Solar Energy: Fundamentals and Applications, 2006
Ders TanımıGüneşin Yapısal Özellikleri. Güneş Işınımı. Güneş açıları, ışınım ölçerler. Güneş Enerjisi. Güneş Enerjisi Sistemleri. Güneş Toplaçlarında Enerji Dengesi. Güneş Havuzu. Güneş Enerjili Pişirici, Güneş Mimarisi. Güneş Enerjisiyle Kurutma. Güneş Enerjisiyle Isıtma. Güneş Enerjisiyle Soğutma. Toprak Solarizasyonu. Yük analizini yapmak, Güneş pili tipi ve gücünü belirlemek, Fotovoltaik dizisini oluşturmak, Montaj yerini tespit etmek, Yönlendirme ve eğim açısını belirlemek, Taşıyıcı karkası oluşturmak PV panelleri sabitlemek, PV panellerin elektriksel bağlantılarını ve testlerini gerçekleştirmek, Akü sayısını hesaplamak, Şarj regülatör bağlantısı gerçekleştirmek, Akü gruplandırmasını oluşturmak, Evirici kapasitesini belirlemek, Evirici bağlantısını oluşturmak, Şebeke giriş çıkışlarını oluşturmak, Sayaç grubunu tesis etmek
HedeflerGüneş enerjisini ve güneş enerjisinin farklı kullanımlarını, güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretimini, üretilen elektrik enerjisinin şebekeye olan bağlantılarını ve devrelerini açıklamak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Güneş enerjisini ve güneş enerji sistemlerini açıklayabilir.
2Yarıiletken malzemelerin özelliklerini bilir
3Güneş pillerinin iç yapısını ve çalışma prensibini bilir
4Fotovoltaik sistemleri analiz edebilir ve modelleyebilir
5Fotovoltaik sistemleri tasarlayabilir
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Güneşin yapısı
2Güneş ışınımı
3Güneş enerjisinden ısıl yollarla elektrik üretimi
4Güneş ısıl güç santralleri (Yoğunlaştırıcı sistemler)
5Güneş bacaları
6Güneş enerjisinden elektriksel yollarla elektrik üretimi
7Yarı-iletken prensibi
8Ara sınav
9Güneş pilleri (Fotovoltaik hücreler- PV)
10PV sistemler ve bağlantıları
11Aküler ve akü grupları
12Şarj regülatörleri
13İnvertörler (eviriciler)
14Şebeke bağlantıları
15
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Proje Hazırlama31030
Proje Sunma313
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1233333444333
ÖÇ2243444335433
ÖÇ3335534454432
ÖÇ4544544444444
ÖÇ5445445555335

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek