Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Ders Kodu4303.030309.4
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr.Öğretim Üyesi Burcu BOZKURT ÇIRAK
Kaynaklar
  • 1. Enerji verimliliği, çevre ve örnek uygulamalar, TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI, 2014
Ders TanımıElektrikle çalışan cihazları tanımak ve verimli kullanılması, ısıtmada ve yalıtımının enerji verimlerini kavrama, Enerji tüketimini bilme ve ekonomi analizi
HedeflerEnerjinin önemi ve enerji verimliliği, enerji yönetimi, konutlarda ve endüstride enerji analizleri, elektrikli cihazlarda ve aydınlatmada enerji verimliliği, enerji verimliliği uygulamaları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Öğrenme Çıktıları
1Enerji verimliliği kavramlarını bilir
2Bina enerji tüketim etütlerini bilir
3Sanayi enerji tüketim etütlerini bilir
4Kütle ve enerji denkliğini bilir
5Yanma ve atık ısıda yararlanmayı bilir
6Ekonomik analizlerini yapabilir
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Türkiye?nin Genel Enerji Durumu. Türk Sanayisinin Yapısı, Enerji verimliliği ve yönetimi kavramları.
2Türkiye?nin Genel Enerji Durumu. Türk Sanayisinin Yapısı, Enerji verimliliği ve yönetimi kavramları.
3Enerji verimliliği ve kavramları
4Enerji yönetimi, enerji verimliliği etütleri, ekonomik analiz yöntemleri
5Binalarda enerji tüketim analizleri
6Sanayide enerji tüketim analizleri
7VAP (verimlilik artırıcı proje) hazırlama ve EVD (Enerji verimliliği değerlendirme) şirketleri
8Yakma tesisleri, yakıtlar ve yanma
9Buhar sistemlerinde ve buhar kazanlarında enerji verimliliği
10Kütle ve enerji denklikleri elektrik sistemlerinde enerji verimliliği
11Atık ısıdan yararlanma; Kojenerasyon ve trijenerasyon;
12Isı yalıtımı ve ekonomik analiz yöntemleri. Aydınlatmada Enerji Tasarrufu.
13Ekonomik Analiz Yöntemleri. Alternatif Enerji Kaynaklarının Kullanımı.
14Bileşik Isı-Güç Üretim Sistemleri.
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Problem Çözümü515
Soru-Yanıt717
Gözlem414
Gösterme515
Beyin Fırtınası313
Seminer111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma177
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1111324141151
ÖÇ2111412151131
ÖÇ3111411131141
ÖÇ4111341131141
ÖÇ5111111141151
ÖÇ6111413151151

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek