Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

BİYOKÜTLE İLE ENERJİ ÜRETİMİ

Ders Kodu4303.030309.2
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç.Dr. Murat GÜLNAHAR
Kaynaklar
  • 1. McGOWAN T.(Editor), Biomass and Alternate Fuel Systems : An Engineering and Economic Guide, John Wiley and Sons, 2009
Ders TanımıBiyokütle Enerjisi Prensipleri, Biyokütlenin Oluştuğu Alanlar ve Biyokütle Enerji Kaynakları,Dünyada ve Ülkemizde Biyokütle Potansiyeli, Bitki ile Çevre Arasındaki Enerji Akışı: Fotosentez, Bitkilerde C3 and C4 Metabolizması, C3 and C4 Bitkileri Arasındaki Farklılıklar, Enerji Elde Etmek Amacıyla Yetiştirilen Bitkiler (Enerji Bitkileri)., Biyokütle Enerjisi Dönüşüm Sistemlerinde Kullanılan Materyallerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Biyokütleden Enerji Elde Etme Yöntemleri: Termokimyasal Yöntemler (Direkt Yakma, Gazifikasyon, Piroliz, Sıvılaştırma), Biyokimyasal Yöntemler (Alkol Fermantasyonu, Anaerobik Fermantasyon, Biyofotoliz), Agrokimyasal Yöntemler (Yakıt Ekstraksiyonu)., Biyokütle Enerjisinin Kullanım Alanları: Klasik Biyokütle Kullanımı, Modern Biyokütle Kullanımı., Biyokütle Enerjisinin Avantaj ve Dezavantajları
HedeflerBu derste, Biokütle enerjisi ve teknolojisinin öğrencilere aktarılması amaçlanmıştır
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Biokütle enerjisinin ve teknolojisinin tanımı yapabilir
2Temel biyokütle ve biyokütle enerjisi kavramlarını öğrenebilme,
3Biokütle çevrim teknolojilerini bilir.
4Biokütle kaynaklarını bilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Giriş
2Biyokütle : Temel Kavramlar
3Biyokütle : Enerji Potansiyeli
4Biyokütle : Yapısı
5Yanma teknolojileri ve Fiziksel dönüşüm prosesleri
6Biyokütlenin gazlaştırılması
7Biyokütlenin sıvılaştırılma
8Ara sınav
9Aktif karbon üretimi
10Yakıt üretimi
11Yakıt üretimi
12Mikrobiyal dönüşüm
13Organik kimyasalların üretimi
14Organik kimyasalların üretimi
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Problem Çözümü3618
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1123332353123
ÖÇ2133243344233
ÖÇ3234332444134
ÖÇ4143344453145

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek