Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

FOTOVALTAİK ENERJİ SİSTEMLERİ

Ders Kodu4303.030309.1
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr.Öğretim Üyesi Burcu BOZKURT ÇIRAK
Kaynaklar
  • 1. R. Messenger, J. Ventre, Photovoltaic Systems Engineering, 2nd ed., CRC Press, 2004Prof.Dr.Doğan İbrahim, Güneş Enerjisi ve Uygulamaları, 2011
Ders TanımıFotovoltaik sistemler ve yapısal bileşenleri,güneş pillerinin fiziksel özelleklikleri, Güneş pillerinin elektriksel eşdeğer devresi ve özellikleri, yüzeydeki solar ışınım, Elektrokimyasal enerji depolama, Fotovoltaik sistemlerde güç dönüştürücüler, ada ve şebekeye bağlı sistemler, fotovoltaik sistem tasarımı.
HedeflerÖğrencilere , güneş pillerinin yapısı ve çalışma prensiplerini, pillerin eşdeğer modellerini, şebekeye bağlı ve şebekeden bağımsız fotovoltaik sistem kavramları, bölümleri ve tasarımlarını öğretmek.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Fotovoltaik pillerin yapısı hakkında bilgi sahibi olabilir.
2Fotovoltaik pillerin verimliliğini hesaplayabilir.
3Fotovoltaik pillerden modül ve dizin üretebilir.
4Fotovoltaik sistemler ve verimliliklerini hesaplayabilir.
5Fotovoltaik Sistemlerde maliyet hesaplarını yapabilir.
6Fotovoltaik sistemlerde çevresel etkiler hakkında bilgi sahibi olabilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Fotovoltaik elektrik üretimine giriş
2Güneşten gelen ışınım enerjisi ve spekturumu,
3Fotovoltaik etki ile elektrik üretimi
4Güneş pillerinin yapısı ve çalışma prensibi
5Güneş pili imalat çeşitleri
6PN eklem yapısı
7Çoklu eklemler
8Çevrim verimleri.
9Sistem spektral cevapları.
10Güneş pillerinin elektriksel çıkış karakteristikleri ve performans model.
11Güneş pili çeşitleri
12Fotovoltaik elektrik üretim sistemi tasarımı
13Tek başına ve şebeke bağlantılı FV sistem tasarımı
14Fotovoltaik güneş santralleri
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1122433444225
ÖÇ2222443435334
ÖÇ3334544544243
ÖÇ4235453334244
ÖÇ5343554545144
ÖÇ6233544445235

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek