Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Davranış Bilimleri

Ders Kodu1402.020117
Yıl1
Dönem1
Öğretim Türüİkinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç. Dr. Mukaddes YEŞİLKAYA
Kaynaklar
  • 1. DAVRANIŞ BİLİMLERİ FEYZULLAH EROĞLU
Ders TanımıDavranış, davranış bilimleri, davranış düzlemi, rol davranışları, güdüler ve ihtiyaçlar, davranışı etkileyen faktörler; kişilik, algı, tutum, kompleksler, atfetme, iletişim alışkanlıkları, diğer faktörler.
HedeflerÖğrencilerin insan davranışlarının altında yatan bireysel, toplumsal, ekonomik, kültürel, politik, fizyolojik nedenler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenci insan davranışının arkasında yatan temel etkenleri öğrenir
2Davranışa yön veren psiko-sosyal mekanizmaların etki potansiyelleri hakkında bilgi sahibi olur
3Davranışsal sorunların nedenleri ve çözümleri hakkında fikir sahibi olur
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Davranış kavramı, uyarıcı, organizma ve tepki, Davranış Bilimlerinin temelini oluşturan diğer disiplinler
2Davranış düzlemi, davranış düzlemini oluşturan kurallar ve statü olgusu
3Rol davranışları, rol çeşitleri, rol bütünleşmesi, rol çatışması,
4Güdüler ve ihtiyaçlar, davranışı etkileyen faktörler
5Kişilik, kişiliği belirleyen faktörler
6Kişilik kuramları ve kişilik tipleri
7Algı ve algılama, algılamayı etkileyen faktörler
8Algısal çarpıtma ve yanılgılar
9Tutum, tutumun bileşenleri ve tutumların işlevleri
10Arasınav
11Kompleksler
12Atfetme, atfetme hataları
13İletişim alışkanlıkları
14Diğer davranışsal faktörler Davranış Üzerine Sosyal Etkiler
15Davranışa ilişkin kritik hususlar ve çözüm önerileri
16Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Ev Ödevi13030
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek