Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Ders Kodu
Yıl
Dönem
Öğretim Türü
Ders Dili
Öğretim Üyeleri
Kaynaklar
  • 1.
Ders Tanımı
Hedefler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Öğrenme Çıktıları
1Girişimcilik süreci ile ilgili temel kavramları ve girişimciliğin davranış ve tutum özelliklerini bilir
2Girişimciliği farklı ortamlarda davranış kalıbı haline getirebilir
3Yenilikçilik ve yaratıcılık teknikleri konusunda bilgi ve becerileri kazanır
4Yenilikçiliğin temellerini bilir ve tartışır
5İş planı hazırlayabilir
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Girişimcilik Kavramı, Girişimciliğin Gelişimi
2Girişimcilik Kültürü
3Girişimcilik ve Etik
4Girişimcilikte İş Modelleri
5İnovasyon Yönetimi
6Girişimcilikte Rekabet Analizi
7Girişimcilikte Stratejik İş Birliği
8Yönetim Becerileri ve Liderlik
9Girişimcilikte Pazarlama Yönetimi
10Girişimciliğin Finansmanı
11Kurumsal Girişimcilik
12Kamu Yönetiminde Girişimcilik ve İnovasyon
13Toplumsal Sorunların Çözümünde Ticari Girişimciliğe Karşı Sosyal Girişimcilik
14Girişimcilik Küreselleşme İlişkisi ve AB Uygulamaları
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ14433443
ÖÇ24444444
ÖÇ34543334
ÖÇ43443433
ÖÇ53444343

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek