Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Muhasebe-II

Ders Kodu1402.020216
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç Dr. Selami GÜNEY
Kaynaklar
  • 1. Muhasebe II , Yusuf Sürmen, Celepler matbaacılık, Trabzon,2010Genel Muhasebe, Orhan Sevilengül,Gazi Kitabevi, Ankara,2009
Ders Tanımı Muhasebe Sistemini Oluşturan Hesap Kodları ve Adları, Kıst Amortisman, Hızlandırılmış Amortisman, Ortalama Maliyet Yöntemi, Faiz Hesaplaması, Ticari Senetlerde Reeskont Hesaplaması, Muhasebe Hataları ve Düzeltilmesi, Sayım Noksanı ve Fazlasının Kaydı, İktisadi İşlemlerin Muhasebe Kayıtları.
HedeflerÖğrencilere, işletmelerde uygulanan tek düzen muhasebe sistemini tanıtmak, kamu kurumları tarafından istenen finansal tabloların nasıl düzenleneceğini öğretmek ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini anlatmaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Öğrenme Çıktıları
1 Alınan ve verilen faiz tutarları ile amortismanın nasıl hesaplandığını öğrenir, muhasebe kayıtlarını yapar.
2Ücret bordrosunun kalemlerini hesaplar, muhasebe kayıtlarını yapar
3KDVlerin mahsubunu yapar.
4Ticari senetlerin (bono, poliçe, çek) reeskont tutarlarının nasıl hesaplanacağını öğrenir
5Muhasebeyle ilgili genel kavramları bilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1 Genel Bilgiler ve Temel Kavramlar
2 100 Kasa, 101 Alınan Çekler, 102 Bankalar, 103 Verilen Çekler, 108 Hazır Değerler, 110 Hisse Senetleri, 111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonosu, 112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonosu
3 120 Alıcılar, 121 Alacak Senetleri, 122 Alacak Senetleri Reeskontu, 126 Verilen Depozito ve Teminatlar,
4 126 Verilen Depozito ve Teminatlar, 128 Şüpheli Ticari Alacaklar, 129 Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı, 131 Ortaklardan Alacaklar, 135 Personelden Alacaklar
5 153 Ticari Mallar, 159 Verilen Sipariş Avansı, 190 Devreden KDV, 191 İndirilecek KDV, 197 Sayım Noksanı
6 250 Arazi ve Arsalar, 252 Binalar, 253 Tesis, Makina Ve Cihazlar, 254 Taşıtlar, 255 Demirbaşlar, 257 Birikmiş Amortismanlar
7260 Haklar, 261 Şerefiye, 264 Özel Maliyetler, 300 Banka Kredileri, 320 Satıcılar
8260 Haklar, 261 Şerefiye, 264 Özel Maliyetler, 300 Banka Kredileri, 320 Satıcılar / Ara Sınav
9 321 Borç Senetleri, 322 Borç Senetleri Reeskontu, 326 Alınan Depozito ve Teminatlar, 331 Ortaklara Borçlar, 335 Personele Borçlar
10 360 Ödenecek Vergi, 361 Ödenecek SGK, 372 Kıdem Tazminatı, 391 Hesaplanan KDV, 397 Sayım Fazlası, 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı
11500 Sermaye, 600 Yurtiçi Satışlar, 610 Satıştan İade, 611 Satış İskontosu, 621 Satılan Mallar Maliyeti
12 642 Faiz Geliri, 643 Komisyon Geliri, 645 Menkul Kıymet Satış Kârı, 646 Kambiyo Kârı, 647 Reeskont Faiz Geliri
13 653 Komisyon Gideri, 655 Menkul Kıymet Satış Zararı, 656 Kambiyo Zararı, 657 Reeskont Faiz Gideri, 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar
14 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar, 740 Hizmet Üretim Maliyeti, 760 Pazarlama, Satış, Dağıtım Gideri, 770 Genel Yönetim Gideri, 780 Finansman Gideri
15Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma20240
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma20240
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ134323
ÖÇ244333
ÖÇ325544
ÖÇ435434
ÖÇ544544

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek