Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Türk Dili I

Ders Kodu9100.010003
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Okt. Ayhan ŞEN
Kaynaklar
  • 1. Ders Kitapları: 1. Ergin, Muharrem. Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Bayrak Yay., 2006. 2. Korkmaz, Zeynep
  • vd. Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri. Ankara: Ekin Yay., 2005
  • Karataş, Turan. Türk Dili. Ank.: Öncü Yay. 2008. Yardımcı Kitaplar: 1. Aksan, Doğan. Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim: I, II, III. Ankara: TDK Yay. 2009. 2. Aksan, Doğan. Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugüne, Yarını. Ankara: Bilgi Yay., 2005. 3. Aksoy, Ömer Asım. Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü : I-II. Ankara: TDK Yay. 2010. 4. Yazım Kılavuzu. Ankara: TDK Yay., 2009. 5. Türkçe Sözlük. Ankara: TDK Yay., 2009.
Ders TanımıDilin tanımı, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Türkiye Türkçesindeki ses olayları, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması, Türkçenin yapı özellikleri.
HedeflerÇağın sürekli ilerleyen şartlarına uygun olarak farklı alanlarda öğrenim gören gençlerimize ana dil sevgisini ve bilincini geliştirmek dil düşünce bağlantısını vurgulamak bilimsel alanda üretken, yaratıcı ve ana dilini doğru kullanabilen çağdaş bilgilerle donanmış bireyleri dil ve edebiyat tarihi yönünden aydınlatmaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını sezip örneklerle açıklayabilmek
2Dilin işlevini, boyutlarını, dil-düşünce-kültür-toplum ilişkisini ifade edebilmek
3Konuşma dili ve yazı dili kavramları arasındaki farkı ayırt etmek;
4Duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini söz ve yazıyla doğru ve etkili bir şekilde anlatabilmek;
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Dersin amaç ve hedefleri, içeriği yararlanılacak kaynaklar ve yarıyıl ders planının tanıtımı.
2Dil nedir? Dilin özellikleri nelerdir?
3Dil doğuş teorileri ve dil türleri.
4Dil kültür ilişkisi.
5Yeryüzündeki diller ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri.
6Türk Dilinin tarihi devreleri.
7Dil bilgisi nedir? Dil bilgisinin konuları ve bölümleri.
8Ara sınav (Vize)
9Türkçede seslerin sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri.
10Türkçede ses olayları, Türkçede hece yapısı, Türkçede vurgu.
11Türkçede yapım ve çekim ekleri.
12Türkçede sözcük türleri (İsim, sıfat, zarf, zamir).
13Türkçede sözcük türleri (Fiil, bağlaç, edat, ünlem).
14Cümle ögeleri ve çeşitleri.
15Final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım12222
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek