Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi

Ders Kodu1402.030808.7
Yıl4
Dönem8
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç.Dr. Selahattin YAVUZ
Kaynaklar
  • 1. Nubol, Erdal, Uslu, Tanyeri ve Uzel, Ezgi, Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2015
Ders TanımıTedarik zinciri yönetimi, tedarik zinciri yönetiminde temel sorunlar, tedarik zinciri faaliyetleri ve maliyet unsurları, dağıtım ağı tasarım aşamaları, birlikte sipariş verme modelleri, tedarik zincirinde güvenlik stokları, tedarik ağları, stok planlama
HedeflerGünümüzün değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en etkin ve verimli bir şekilde karşılanabilmesi, tedarik, üretim ve dağıtım sistemlerinde yapısal değişiklere gidilmesini gerektirmiştir. Etkin bir Tedarik Zinciri Yönetimi Sistemi kurmak, kaynakları en etkin bir biçimde kullanmak, verimliliği artırmak, maliyetleri azaltmak, planlı, hızlı ve esnek bir tedarik, üretim ve dağıtımı gerçekleştirmek lojistik yöneticilerinin başlıca hedefleri arasındadır. Bu konuda dünya ve ülkemizde çok çeşitli teknoloji, sistem ve yöntemler kullanılmaya başlanmıştır. Programın amacı, söz konusu gelişmeleri içeren çağdaş lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sistemleri konularında bilgi sahibi uzmanlar yetiştirmek.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Üretim ve dağıtım sistem yapısını kavrar.
2Tedarik zinciri planlayabilir ve yönetir.
3Lojistik Sistem tasarımları yapar.
4Tedarik zinciri problemlerini çözümler.
5Bilişim teknolojisini lojistik sistemlere uygular.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Lojistik ve Lojistik Yönetimi
2Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi
3Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Lojistik İlişkisi
4Tedarik Zinciri Faaliyetleri ve Maliyet Unsurları
5Dağıtım Ağı Tasarım Aşamaları Ve Modelleri
6Dağıtım Sistemlerinin Yapısı Ve Dağıtım Stratejileri
7Tedarik Zincirlerinde Stok Planlama ve Yönetimi: Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli
8Lojistik Stratejileri
9Lojistik Planlama
10Lojistik Problemlerine Çözüm Yaklaşımları
11Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı
12Üçüncü Ve Dördüncü Parti Lojistik
13Lojistikte Bilişim Teknolojilerinin Yeri
14Tedarik Zincirinde E-İş ve İşletme Kaynak Planlaması ( ERP)
15Final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Tartışma14342
Takım/Grup Çalışması10330
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7321
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7321
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1413223422133
ÖÇ2423223311132
ÖÇ342321331121
ÖÇ442331342322
ÖÇ541331341322

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek