Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Küresel İşletmecilik

Ders Kodu1402.030808.6
Yıl4
Dönem8
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • öğretim üyesi atanmamış
Kaynaklar
  • 1. Uluslararası İşletmecilik Teori ve Uygulama Prof. Dr. Ersin CAN BETA Yayınları
Ders TanımıBu ders kapsamında küreselleşme, küreselleşme süreci,küresel işletmeler ile ilgili temel kavramlar, bilgi kaynakları, küresel üretim yönetimi hakkında öğrenci bilgi sahibi olmaktadır.
Hedeflerİşletmecilik faaliyetleri ulusal ölçekten çıkarak önce uluslar arası ve dolayısı ile küresel bir ölçeğe sıçramıştır. Bunun sonucunda hem akademisyenler hem de uygulamacılar için analiz edilmesi gereken birçok boyut ortaya çıkmıştır. Bu boyutla birlikte küresel bir işletme olmanın uluslararası bir işletme olmaktan farklarının ortaya konularak bu farklılıkların nasıl bir yönetim anlayışı ortaya çıkardığını açıklamak son derece önem arz etmektedir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Küreselleşme kuramları hakkında detaylı bilgi sahibi olma
2Küreselleşme arka planı hakkında bilgi sahibi olma
3Uluslararası ve Küresel işletmeciliğe bir işletmecilik mantığı ile analizi yeteneği kazanma
4Küresel işletmelerin pazar seçimlerinin analizi
5Küresel işletmecilikteki farklılıkları ve benzerlikleri anlamış olduğunu göstermek için hukuki, politik, ekonomik ve kültürel sistemlerin işletmecilik kararlarını nasıl etkilediğini kavrayabilme.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Küreselleşme ve Küreselleşme Süreci
2Küresel İşletmelerle İlgili Temel Kavramlar
3Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Pazarlara Giriş Yöntemleri
4Küresel İşletmelerde Bilgi Kaynakları
5Küreselleşme Sürecinde Türkiye'de ve Dünya'da Yabancı Sermaye Yatırımları
6Küresel Üretim Yönetimi
7Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi
8Vize
9Küresel İşletmelerin Pazar Seçimleri
10Küresel İşletmelerde Yönetim
11Küresel İşletmeler ve İnovasyon Sistemleri
12Küresel İşletmeler ve Ulusal Kurumlar
13Türkiye'de Küresel İşletmeler
14Küresel İşletme Örnekleri
15Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik14342
Takım/Grup Çalışması14342
Beyin Fırtınası7321
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ132
ÖÇ233
ÖÇ332
ÖÇ432
ÖÇ532

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek