Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Stratejik Pazarlama Yönetimi

Ders Kodu1402.030707.9
Yıl4
Dönem7
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders Dili
Öğretim Üyeleri
  • Prof. Dr. Aysel ERCİŞ
Kaynaklar
  • 1. Tek Ömer Baybars, Özgül Engin, Modern Pazarlama İlkeleri: Uygulamalı Yönetimsel Yaklaşım, 4. Baskı, Birleşik Matbacılık, 2013. Nakip Mahir, Güncel Pazarlama Yönetimi, Detay Yayıncılık, 2012. İslamoğlu Ahmet Hamdi, Pazarlama Yönetimi, 5. Basım, Beta Yayınevi, 2011.
Ders TanımıDers pazarlama sistemi ve çevresel faktörler ile ilişkisi, pazarlama kavramının evrimini, pazarlama kurumları ve süreçlerini, pazarlama stratejisi ve planlamalarını, pazarlama araştırması ve pazarlama bilgi sistemleri, tüketici davranışlarını ve ürün, dağıtım, tutundurma ve fiyatlandırma stratejilerini kapsar.
HedeflerBu ders, pazarlama yönetimi konusundaki temel yaklaşımları, kavramları ve teknikleri öğretmeyi amaçlamaktadır. Pazarlama yönetiminin teorik prensiplerinin yanı sıra bunların uygulamaları da ders kapsamında ele alınacaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Öğrenme Çıktıları
1Pazarlamada kullanılan temel kavramlarını ve terminolojiyi anlamak
2Sosyal, politik, ekonomik ve rekabet ortamı, onların ilişkileri, ve bunların pazarlamaya olan etkileri anlamak analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek için ve pazarlama stratejilerinin belirlenmesi için pazarlama karar değişkenleri değerlendirilmesi
3Pazarlama ve diğer iş alanlarında daha ileri çalışmalar için temel geliştirmek
4Çağdaş pazarlama yönetimi ve iş yöntemleri ile uyumlu kişilerarası iletişim ve ile tutarlı yazma becerilerini geliştirmek,
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Giriş
2Pazarlama kavramı ve tanımları
3Pazarlama anlayışındaki değişmeler
4Pazarlama yönetim süreci
5Makro pazarlama çevresi
6Mikro pazarlama çevresi
7Ara sınav
8Pazarlama Planı
9Stratejik planlama
10Tüketici pazarının analizi
11Tüketici davranışını etkileyen faktörler
12Tüketici satın alma karar süreci
13Tüketici karar türleri
14Final sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Alan Çalışması14228
Beyin Fırtınası14228
Proje Sunma428
Bireysel Çalışma14228
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma414
Performans5210
Ev Ödevi14228
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1454424343344534
ÖÇ2443325454434545
ÖÇ3444445355424545
ÖÇ4454544455433545

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek