Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Değişim Mühendisliği

Ders Kodu1402.030707.8
Yıl4
Dönem7
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Prof. Dr. Mustafa Şeref AKIN
Kaynaklar
  • 1. Ders Notları
Ders TanımıDeğişim Kavramının Doğuşu, Şirketlerde Değişimi Gerekli Kılan Nedenler, Değişime Karşı Gösterilen Direnç Ve Nedenleri, Şirketlerin Değişim Yönetiminde Başarılı Olabilmeleri İçin Gerekli Ortam, Değişim Mühendisliğinin Tanımı,Değişim Mühendisliğinin Hedefleri, Değişim Mühendisliğinin Uygulanması, Değişim Mühendisliğinde, Bilişim Teknolojisinin Yeri Ve Önemi, Basite İndirgenmiş Bir İş Sürecinin Değişim Mühendisliği Uygulanmadan Önceki Hali Ve Uygulandıktan Sonraki Halinin İncelenmesi
HedeflerBu derste ana hatlarıyla değişim mühendisliği ile ilgili temel bilgiler, değişim mühendisliği kavramı, uygulanması, başarı ve başarısızlık nedenleri ele alınacaktır. Bilişim teknolojisi bilişim teknolojisi alt yapısı kavramları incelenerek değişim mühendisliği faaliyetlerinde bilişim teknolojisi alt yapısı oluşturmanın önemi üzerinde durulacak, Türkiye?den ve dünyadan örnekler verilecektir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Değişim, değişkenlik, esneklik, yenilikçilik, yaratıcılık performans, rekabet ve değişim yönetimi ile ilgili tanım ve kavramları açıklayabilirler.
2Değişimi gerekli kılan nedenleri belirleyebilirler, değişim öngörülerini tanımlayabilirler.
3Değişim mühendisliği plan ve uygulamaları ile ilgili analiz ve kontrol çalışmaları yapabilirler.
4Değişim yönetim modelleri tasarımlayabilirler.
5Değişim mühendisliği yöntem ve uygulamalarında kullanılan yönetim teknikleri ile ilgili karşılaştırmalı analizler yapabilirler.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Değişim Kavramının Doğuşu Ve Gelişimi, Değişimi Gerekli Kılan Nedenler
2Değişime Karşı Gösterilen Direnç, Değişim Gereksinimi ve Değişim Yönetimi
3Değişim Yönetimi İle İlgili Temel Kavramlar; Değişkenlik, Esneklik, Yenilikçilik ve Yaratıcılık, Performans, Rekabet
4Değişim Mühendisliğinin Doğuşu ve Tanımı, İçerdiği Kavramlar
5Değişim Mühendisliğinin Kapsamı
6Değişim Mühendisliğinin Amaçları, Temel İlkeleri
7Değişim Mühendisliğinin Süreçleri (Aşamaları)
8Ara Sınav
9Değişim Mühendisliği Sürecinde Başarının Sağlanması, Değişim Mühendisliği Uygulayan İşletmelerde Görülen Değişimler, Değişim Mühendisliğine İhtiyaç Duyan Şirketler
10Mükemmel Organizasyonlar Yaratmak İçin Değişim Mühendisliği, Değişim Mühendisliğinin Benimsediği Değişim Yönetim Modeli, Değişim Mühendisliği Yöntemleri
11Değişim Mühendisliği Uygulamalarında Kullanılan Yönetim Teknikleri; Toplam Kalite Yönetimi, İstatistiksel Süreç Kontrolü, Tasarımda Kalite, Benchmarking, Downsizing, Rightsizing, Outsourcing, Esnek Üretim, Otokontrol, Sürekli Gelişme (Kaizen)
12Değişim Mühendisliği Uygulamalarında Kullanılan Yönetim Teknikleri (devam); Toplam Verimli Bakım, Yönetim Bilgi Sistemi, Bettertech Yaklaşımı, Zoomer Yaklaşımı, Amaçlara Yönelik Yönetim, Pozitif Düşünme ve Odaklanma (NLP), Eşzamanlı Mühendislik, Kansei Mühendisliği, Kalite Fonksiyon Göçerimi
13Değişim Mühendisliğinin Gerçekleştirilmesi, Süreçlere Değişim Mühendisliğinin Uygulanmasında Altı Adım, Değişim Mühendisliğinden Geçirilmiş Bir Süreç Örneği
14Değişim Mühendisliğinin Başarılabilirliği, Türkiye?de Değişim Mühendisliğinin Uygulanabilirliği, Değişim Mühendisliği Uygulamalarında Dünyadan Örnekler
15Değişim Mühendisliğinin Başarılabilirliği, Türkiye?de Değişim Mühendisliğinin Uygulanabilirliği, Değişim Mühendisliği Uygulamalarında Dünyadan Örnekler
16Final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Tartışma14342
Beyin Fırtınası14228
Proje Tasarımı /Yönetimi14228
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1323
ÖÇ2322
ÖÇ3123
ÖÇ4123
ÖÇ5122

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek