Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Kalite Kontrol Sistemleri

Ders Kodu1402.030707.7
Yıl4
Dönem7
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç.Dr. Selahattin YAVUZ
Kaynaklar
  • 1. Kartal, Mahmut, İstatistiksel Kalite Kontrolu, Şafak Yayınevi, Erzurum. 1999 Işığıçok, Erkan, Toplam Kalite Yönetimi Bakış Açısıyla İstatistiksel Kalite Kontrol, Ezgi Kitabevi Yayınları, Ankara, 2013
Ders TanımıÖrnekleme Teorisi; İstatistiksel Tahmin Teorisi ve Özellikleri; Kalite ve kalite kontrol kavramı nedir?, Kalite bileşenleri; Kaliteyi Etkileyen Temel Faktörler; Kalite Kontrolün Amaçları; Kalite İçin Gerekli Şartlar; Kalite Ölçümü, Kontrol Diyagramları
Hedeflerİstatistiksel prensipleri ve teknikleri üretimin her kademesinde elde edilen verilere uygulayarak kaliteyi geliştirmek ve kontrol etmek ve bu prensipleri ve teknikleri proses geliştirmede kullanmak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Kalite, kalite kontrol ve standardizasyon konusunda temel kavramları bilmeli
2Kalite yönetim sistem dökümanlarını hazırlayabilmeli
3İşletmenin performansını denetleyebilmeli
4Belgelendirme sürecini bilmeli
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Kalitenin tanımı, önemi, tarihsel gelişimi, unsurları
2Kalite sistemi, kalite maliyetleri
3Kalite ve rekabet
4Kalite Kontrol
5Kalite kontrol sistemleri
6İstatistiksel kalite kontrol
7Toplam kalite yönetimi: tanımı, tarihsel gelişim
8Toplam kalite yönetiminin ilkeleri ve öğeleri, klasik yönetim anlayışıyla karşılaştırılması
9Toplam kalite yönetimi ve standardizasyon
10ISO 9000 Standartları
11TS EN ISO 9001:2008 Şartlar
12TS EN ISO 9001:2008 Dökümantasyon
13İç Tetkik
14Proje Çalışması
15Final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Tartışma14342
Takım/Grup Çalışması14228
Proje Hazırlama14114
Proje Sunma14114
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ153332422411231
ÖÇ23433322221221
ÖÇ3232432334221
ÖÇ4222332423212221

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek