Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Teknoloji ve Yenilik Yönetimi

Ders Kodu1402.030707.5
Yıl4
Dönem7
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • öğretim üyesi atanmamış
Kaynaklar
  • 1. Ar-Ge Mucizesi, TÜBİTAK Yayınları Yenilikçilik, Harward Business Review, MESS Yayınları Alan Barker - Yenilikçiliğin Simyası, MESS Yayınları Chris Freeman, Luc Soete - Yenilik İktisadı, TÜBİTAK Yayınları Paul Trott - Innovation Management and New Product Development, Prentice Hall Tom Burns, G.M. Stalker - The Management of Innovation, Tavistock Publications Tom Kelley - Yenilikçilik Sanatı, Eczacıbaşı Yayınları
Ders TanımıDers kapsamında; "Yenilik Yaratma Çevresi", "Yenilik Türleri", "Yenilik Yaratma Süreci", "Yaratıcı Düşünme Teknikleri; Beyin Fırtınası, Yanal Düşünme, İkili Çağrıştırma, Morfolojik Analiz, La Salle Matrisleri, Yaratıcı Problem Çözme Teorisi (TRIZ)", "Araştırma ve Geliştirme" ile "Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması ve Desteklenmesi" konuları ayrıntıları ile birlikte irdelenecektir.
HedeflerTeknoloji ve yenilik olgularının hem işletmecilik tarihindeki rolü, hem de günümüz işletmelerinin rekabet edebilmelerindeki önemini öğrencilere aktarmak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Fikri mülkiyet haklarının korunması hakkında bilgi sahibidir.
2Beyin fırtınası, Morfolojik analiz, Yanal düşünme, TRIZ gibi yaratıcı düşünce tekniklerini uygular.
3Yenilik yaratma süreçlerinin adımlarını bilir.
4Farklı yenilikçilik yaklaşımları üzerine yorum yapar.
5Teknolojinin ve teknolojik gelişmelerin dünya üzerindeki etkilerini ifade eder.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Teknoloji ve Teknolojik yeniliğin işletmecilik tarihindeki yeri ve önemi
2Yenilik, Yenilikçilik, Yenilik Yönetimi Teknoloji ve Yenilik ilişkisi
3Buluş ve Yenilik ilişkisi Yaratıcılık ve Yenilik ilişkisi
4GÜNÜMÜZ İŞLETMECİLİĞİNDE YENİLİK YÖNETİMİNİN YERİ VE ÖNEMİ Avrupa Birliği ve Yenilikçilik Gereksinmesi, Lizbon Stratejisi, Oslo Bildirgesi Türkiye?de Yenilikçilik
5YENİLİK YARATMA ÇEVRESİ ? Ekonomik Faktörler ? Teknolojik Faktörler ? Sosyo-Kültürel Faktörler ? Hukuki-Politik Faktörler ? Doğal Faktörler
6YENİLİK TÜRLERİ ? Ürün ve Hizmet Yeniliği ? Süreç Yeniliği ? Örgütsel Yenilik ? İş Modeli Yeniliği ? Strateji Yeniliği
7YENİLİK YARATMA SÜREÇLERİ Doğrusal Modeller 3. Nesil Yenilik Yaratma Süreci 4. Nesil Yenilik Yaratma Süreci
8Vize
9YARATICI DÜŞÜNME TEKNİKLERİ 1 ? Beyin Fırtınası ? Yanal Düşünme
10YARATICI DÜŞÜNME TEKNİKLERİ 2 ? İkili Çağrıştırma ? Morfolojik Analiz
11 YARATICI DÜŞÜNME TEKNİKLERİ 3 ? La Salle Matrisleri ? Yaratıcı Problem Çözme Teorisi (TRIZ)
12ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ? Araştırma (Temel ve Uygulamalı) ? Geliştirme ? Ar-Ge?nin Yenilik Yönetimindeki Yeri ve Önemi
13Ar-Ge?nin Yenilik Yönetimindeki Yeri ve Önemi 13 FİKRİ MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI VE DESTEKLENMESİ ? Telif Hakkı, Marka, Patent ve Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi İşaretler ? Fikri Mülkiyetin teşvik edilmesi ve desteklenmesi
14Örnek Olay Analizleri
15Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik14342
Takım/Grup Çalışması14342
Beyin Fırtınası7321
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ11231
ÖÇ21231
ÖÇ31231
ÖÇ41231
ÖÇ51231

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek