Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Yönetimde Güncel Yaklaşımlar

Ders Kodu1402.030612.6
Yıl3
Dönem6
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç. Dr. Mukaddes YEŞİLKAYA
Kaynaklar
  • 1. İşletme Yöneticililği (Tamer Koçel) Örgüt Kuramları (H. Cenk Sözen ve H. Nejat Basım) Çağdaş Yönetim Yaklaşımları (İsmail Bakan) Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar (Cevat Elma ve Kamile Demir) Yönetimde Güncel Yaklaşımlar (Hakkı Orhan Yeloğlu) Fundamentals of Management (Robbins Decenzo Coulter)
Ders TanımıToplam Kalite Yönetimi Anlayışı, Temel Yetenek, Dış Kaynaklardan Yararlanma, Kıyaslama, Yalın Organizasyonlar, Kademe Azaltma, Küçülme, Şebeke Organizasyonları, Sınırsız Organizasyonlar, Esnek Yapılar, Personel Güçlendirme, Stratejik Ortaklıklar, Öğrenen Organizasyonlar, Değişim Mühendisliği, Seri Uyarlama, Sanal Organizasyonlar, Toplam Dengeli Başarı Göstergesi, Yeni Ekonomi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Yönetişim ve Diğer Güncel Kavram ve Uygulamalar; Kaynak Bağımlılığı Yaklaşımı, İşlem Maliyeti Yaklaşımı, Popülasyon Ekolojisi Yaklaşımı, Vekalet Yaklaşımı ve Kurumsallaşma Yaklaşımı, Holakrasi, Adokrasi, Kaos Yaklaşımı ve Yönetim Labirenti, Platform Yaklaşımı, Endüstri 4.0, Endüstri 5.0, Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Fanatiklik, Örgütsel Fedailik, Örgütsel Kayıtsızlık, Örgütsel Dinçlik, Örgütsel Özdeşleşme, Örgütsel Adalet, Örgütsel Vatandaşlık, Örgütsel Sessizlik, Örgütsel Yalnızlık, Örgütsel Yabancılaşma, Örgütsel Dışlanma, Örgütsel Sapma, Örgütsel Sinizm, Örgütsel Tükenmişlik, Cam Tavan Sendromu, Kraliçe Arı Sendromu, Titanik Sendromu, Haşlanmış Kurbağa Sendromu, İşletme Körlüğü, Sendromu ve Çember Sendromu.
HedeflerÖğrencilere Klasik, Neoklasik ve Modern Yönetim ve Organizasyon teorilerinin devamı olan, modern sonrası (postmodern) yönetim yaklaşımları ve günümüze kadar ileri sürülmüş yönetim anlayışları hakkında bilgiler vererek konu ile ilgili teorik altyapılarının güçlendirilmesini sağlamak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarÖğrencinin, yönetim ve organizasyon dersinde gördüğü Klasik, Neoklasik ve Modern Yönetim Yaklaşımları ile ilgili bilgileri hatırlıyor olması, bu dersin anlaşılabilirliği ve amacına ulaşılması açısından önemlidir. Bu nedenle öğrencinin dönem başlangıcında bu konudaki bilgilerini tekrarlanması, dersteki başarısını olumlu yönde etkileyecektir.
Öğrenme Çıktıları
1Temel Yönetim ve Organizasyon teorilerine ait teorik bilgisini tazeler.
2Postmodern Yönetim ve Organizasyon yaklaşımları ve ilgili alanda ileri sürülen yeni örgütsel kavramlar ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olur.
3Yönetsel problemleri teşhis etme ve çözüm önerileri geliştirme becerisi elde eder.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Klasik, Neoklasik ve Modern Yönetim Yaklaşımları hakkında hatırlatıcı genel bilgiler
2Toplam Kalite Yönetimi anlayışı
3Temel (Öz, Çekirdek) Yetenek, Dış Kaynaklardan Yararlanma ve Kıyaslama
4Yalın Organizasyonlar, Kademe Azaltma ve Küçülme
5Şebeke Organizasyonları, Sınırsız Organizasyonlar ve Esnek Yapılar
6Personel Güçlendirme, Stratejik Ortaklıklar, Öğrenen Organizasyonlar
7Değişim Mühendisliği, Seri Uyarlama ve Sanal Organizasyonlar
8Toplam Dengeli Başarı Göstergesi, Yeni Ekonomi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Yönetişim
9Ara Sınav
10Kaynak Bağımlılığı Yaklaşımı, İşlem Maliyeti Yaklaşımı, Popülasyon Ekolojisi Yaklaşımı, Vekalet Yaklaşımı ve Kurumsallaşma Yaklaşımı
11Holakrasi, Adokrasi, Kaos Yaklaşımı ve Yönetim Labirenti
12Platform Yaklaşımı, Endüstri 4.0, Endüstri 5.0, Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Fanatiklik ve Örgütsel Fedailik
13Örgütsel Kayıtsızlık, Örgütsel Dinçlik, Örgütsel Özdeşleşme, Örgütsel Adalet, Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Sessizlik
14Örgütsel Yalnızlık, Örgütsel Yabancılaşma, Örgütsel Dışlanma, Örgütsel Sapma, Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Tükenmişlik
15Cam Tavan Sendromu, Kraliçe Arı Sendromu, Titanik Sendromu, Haşlanmış Kurbağa Sendromu, İşletme Körlüğü, Sendromu ve Çember Sendromu
16Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Tartışma14228
Soru-Yanıt14228
Gözlem14114
Örnek Vaka İncelemesi14114
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ14333444444444
ÖÇ24333444444445
ÖÇ33353454444445

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek