Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Tüketici Davranışları

Ders Kodu1402.030612.2
Yıl3
Dönem6
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğr. Üyesi Hümeyra SADAKLIOĞLU
Kaynaklar
  • 1. İslamoğlu H., Altunışık R. , 2013. Tüketici Davranışları, Beta Yayıncılık, İstanbul.
Ders TanımıTüketici davranışı dersinde tüketici davranışları ve etkili olan faktörler anlatılır. Tüketicilerin özellikleri ve satın alma davranışları detaylı şekilde açıklanır. Tüketicinin karar verme süreci ve bu süreçte etkili olan faktörler hakkında bilgiler verilir. Böylece tüketicinin satın alma kararını neden, niçin ve nasıl verdiği öğrenilmiş olur.
HedeflerTüketici davranışı dersinde tüketici davranışları ve etkili olan faktörler anlatılır. Tüketicilerin özellikleri ve satın alma davranışları detaylı şekilde açıklanır. Tüketicinin karar verme süreci ve bu süreçte etkili olan faktörler hakkında bilgiler verilir. Böylece tüketicinin satın alma kararını neden, niçin ve nasıl verdiği öğrenilmiş olur.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Tüketici ve tüketici davranışını açıklayabilir.
2Tüketici davranışında etkili olan faktörler hakkında bilgisi olur,
3Tüketicinin nasıl satın alma kararı verdiğini anlatabilir
4Tüketicinin satın alma öncesi, anı ve sonrası geçtiği süreçleri yorumlayabilir,
5Tüketicilere yönelik strateji geliştirmede önerilerde bulunabilir
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Tüketici kavramı, Tanımı, Tüketici Davranışları kavramı, tanımı genel tüketici davranış modeline giriş
2Tüketici davranışını etkileyen faktörler, Psikolojik faktörlere giriş ve Öğrenme-Bellek ve bunların tüketici davranışlarındaki rolü
3Güdülenme ve İlgilenim ve bunların tüketici davranışlarındaki rolü
4Duyum ve Algılama ve bunların tüketici davranışlarındaki rolü
5Tutumlar ve tüketici davranışlarındaki rolü
6Kişilik, benlik, değerler ve yaşam tarzları ve bunların tüketici davranışlarındaki rolü
7Sosyo-kültürel etkiler-Grup etkisi, danışma grupları. Bunların tüketici davranışlarındaki rolü
8 Aile-Sosyal sınıf kavramları ve bunların tüketici davranışlarındaki rolünün belirlenmesi, ve Arasınav
9Kişisel etkiler ve kültür tanımı ve bunların tüketici davranışlarındaki rolünün açıklanması
10Tüketici satın alma sürecinin aşamalarının incelenmesi, Tüketici karar alma düzeyleri hakkında bilgi verilmesi
11Tüketici satın alma süreci aşamalarından, sorunun belirlenmesi aşamasının açıklanması ve tartışılması
12Tüketici satın alma süreci aşamalarından, bilgi arayışı aşamasının açıklanması ve tartışılması
13Tüketici satın alma süreci aşamalarından, karar verme ve satın alma aşamalarının açıklanması ve tartışılması
14Tüketici satın alma süreci aşamalarından, satın alma sonrası aşamasının açıklanması ve tartışılması
15FİNAL
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı14342
Derse Katılım111
Tartışma14228
Takım/Grup Çalışması14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma2510
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ15445445
ÖÇ24344514
ÖÇ34332414
ÖÇ44343414
ÖÇ55454555

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek