Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Uluslararası Pazarlama

Ders Kodu1402.030612.1
Yıl3
Dönem6
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Serkan DEMİRDÖĞEN
Kaynaklar
  • 1. Ömer AKAT, Uluslararası Pazarlama, Geliştirilmiş 4. Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2003.
Ders TanımıUluslar arası Pazarlama, Uluslar arası Ticaret, Uluslar arası Pazarlama planlaması Süreci ve Strateji Geliştirme, Uluslar arası Pazarlamada Çevre, Uluslar arası Pazarlama Araştırması Süreci, Uluslar arası Pazarlarda Pazara Giriş stratejileri, Uluslar arası Pazarlamada Ürün Kararları, Uluslar arası Pazarlamada Fiyat Kararları, Uluslar arası Pazarlamada Dağıtım ve Fiziksel Dağıtım Kararları, Uluslararası Pazarlamada Promosyon Kararları, Dış Ticarete Giriş ve Dış Ticarette Satış Tipleri, İthalat Süreci ve Belgeler, Proforma ve Ticari Fatura, Konşimento, Taşıma Belgeleri
HedeflerBu dersin amacı, pazarlama faaliyetlerinin uluslararası boyutlarını ve uluslararası ticaretin temel noktalarını öğrenciye öğretmektir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Uluslararası pazar araştırmasında bilgi iletişim teknolojilerini kullanabilme
2Uluslararası pazarlarda karşılaşılacak sorunları çözümleyebilme
3Pazarlama stratejilerini uluslararası pazarlarda kullanabilme
4Uluslararası pazarın yapısal özelliklerine göre iletişim etkinliğini oluşturabilme
5Uluslararası pazarlarda satış için gerekli iletişim tekniklerini uygulayabilme
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Uluslararası pazarlama kavramı ve uluslararası pazarlamanın gerekliliği
2Uluslararası pazarlama kavramının ulusal pazarlama ve dış ticarettekullanılan kavramlar ile karşılaştırılması
3Uluslararası pazar araştırma süreci ve şekilleri
4Uluslararası pazar araştırma süreci ve şekilleri.
5Uluslararası pazarlamada temel bilgi sistemleri ve bilgi kaynakları
6Çokuluslu İşletmeler ve pazarlama faaliyetlerinin oluşma süreci
7Uluslararası pazarlama planlama süreci ve uluslararası pazarlamastratejisinin oluşumu
8Uluslararası pazarlama planlama süreci ve uluslararası pazarlamastratejisinin oluşumu / Ara Sınav
9Uluslararası pazarlamada ürün stratejisi
10Uluslararası pazarlamada fiyat stratejisi
11Uluslararası pazarlamada dağıtım stratejisi ve lojistik
12Uluslararası pazarlamada dağıtım stratejisi ve lojistik
13Uluslararası pazarlamada pazarlama iletişimi çabaları
14Uluslar arası pazarlamada pazarlama iletişimi çabaları
15Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı020
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma20120
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma20360
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek