Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Türk Vergi Sistemi

Ders Kodu1402.030610.3
Yıl3
Dönem6
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç. Dr. Suat Yıldırım
Kaynaklar
  • 1. 1. Osman Pehlivan, Vergi Hukuku, Derya Kitapevi.2. Şükrü Kızılot, Vergi Usul Kanunu ve Uygulaması, Yaklaşım Yayınları.3. Doğan Şenyüz, Mehmet Yüce ve Adnan Gerçek, Türk Vergi Sistemi, Ekin Yayınevi.4. Abdurrahman Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Gazi Kitabevi.5. S. Ateş Oktar, Vergi Hukuku, Türkmen Kitabevi.
Ders TanımıTürk vergi sisteminin genel yapısı, vergilerin ekonomik etkileri ve vergi sisteminin genel değerlendirmesini içerir.
HedeflerDersin amacı, öğrencilere Türk vergi sistemi ve vergi hukukunun temel prensip ve kavramlarını öğretmek ve vergilemeye ilişkin teoriler, verginin amaçları, vergi tekniği, vergileme ilkeleri ve başlıca vergilerle ilgili temel bilgileri öğrencilere vermektir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler, Türk vergi sisteminin genel yapısını değerlendirebilecektir.
2Öğrenciler, verginin ekonomik etkilerini anlar ve uygulamaları analiz edebilecektir.
3Öğrenciler, Türk vergi sisteminin temel unsurlarını kavrar.
4Öğrenciler, vergi alanındaki değişik verileri toplayıp analiz eder.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Vergi hukukunun temel ilkeleri
2Vergiye ilişkin temel kavramlar I
3Vergiye ilişkin temel kavramlar II
4Vergi suç ve cezaları
5Türk vergi sisteminin genel yapısı
6Gelir, servet ve tüketim üzerinden alınan vergiler
7Gelir, servet ve tüketim üzerinden alınan vergiler
8Gelir, servet ve tüketim üzerinden alınan vergiler/Ara Sınav
9Emlak vergisi, veraset ve intikal vergisi
10Motorlu taşıtlar, taşıt alım vergisi ve ek taşıt alım vergisi
11Katma değer vergisi, eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi
12Akaryakıt tüketim vergisi ve gümrük vergisi
13Banka ve sigorta muameleleri vergisi ve damga vergisi, değerli kağıtlar ve harçlar kanunu
14Vergi mükellefiyeti ve mükellefiyet türleri
15Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi8432
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ14445444
ÖÇ25445545
ÖÇ34554554
ÖÇ44454455

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek