Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Muhasebe Uygulamaları

Ders Kodu1402.030610.1
Yıl3
Dönem6
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Assist. Prof. Dr. Şule Yüksel YİĞİTER
Kaynaklar
  • 1. Dönem içi muhasebe uygulamaları ? Cem Niyazi Durmuş Mahmut Demirbaş, Zekeriya E. Erkal, Yavuz Ilgaz ? Der Yayınevi
Ders TanımıDönem sonu işlemleri, dönen varlıkların dönem sonu işlemleri, duran varlıkların dönem sonu işlemleri, yabancı kaynaklar ve öz kaynakların dönem sonu işlemleri, gelir ve giderlerin dönem sonu işlemleri, finansal tabloların hazırlanması, ticaret işletmelerinde kuruluş işlemleri ve muhasebeleştirilmeleri, ticaret şirketlerinde kar ve zarar dağıtımı
Hedeflerİşletmelerin muhasebe bölümleriyle kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servisinde sorumluluk üstlenebilecek veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırılabilme kabiliyetinin öğrenciye aktarılmasıdır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Muhasebe biliminin temel kavramlarını uygular.
2Bilançonun temel eşitliğini ve mali işlemlerin bilançoya etkisini bilir ve uygular.
3Hesapların işleyiş kurallarını bilir ve uygular.
4Çift taraflı kayıt yöntemini bilir ve uygular.
5Gelir tablosu hesaplarının bölümlenmesini bilir ve uygular.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Muhasebeye Giriş ve Bilanço Kavramı
2Hesap Kavramı
3Muhasebe Sistemi
4Çift Taraflı Kayıt Yönteminin Uygulanması
5Varlıkların İzlenmesi
6Varlıkların İzlenmesinde Ortak Özellikler
7Dönen Varlıklar
8Ara Sınav
9Duran Varlıklar
10Kaynak Kavramı
11Kaynakların İzlenmesinde Ortak Özellikler
12ÖRNEK MONOGRAFİ I
13ÖRNEK MONOGRAFİ II
14ÖRNEK MONOGRAFİ III
15Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım8216
Problem Çözümü14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7535
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1511121111111113
ÖÇ2533343444334233
ÖÇ3543323222332212
ÖÇ4543322222332212
ÖÇ5553343455435253

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek