Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Pazarlama Araştırmaları

Ders Kodu1402.030511.5
Yıl3
Dönem5
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğretim üyesi atanmamış
Kaynaklar
  • 1. Joseph Hair, Jr., Bryan Lukas, Ken Miller, Robert Bush, David Ortinau (2008). Marketing Research:within a changinginformation environment, 2/e, McGraw Hill. Naresh K Malhotra (2010).Marketing Research: An Applied Orientation: Global Edition, 6/e. Pearson.
Ders TanımıProblem tanımlama Pazarlama araştırması tasarımı Veri toplama süreci Veri analizi Raporlama
HedeflerPazarlama araştırması ile ilgili gerekli teorik altyapıyı vermek ve pazarlama araştırmasındaki metodolojik yaklaşımı öğretmektir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Pazarlama araştırmalarında problemi belirler.
2Araştırma tasarımı yapar.
3Veri toplama sürecini planlar.
4Veri analizi yapar.
5Analiz sonuçlarını yorumlar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Stratejik planlamada ve pazarlamada pazarlama araştırmasının rolü
2Araştırma süreci
3Problemi ve araştırma amaçlarını belirleme
4Kesifsel araştırma
5Tanımlayıcı araştırma
6Ölçüm
7Ölçek Türleri
8Ara Sınav
9Soru kağıdı tasarımı
10Örnekleme
11Veri analizi
12Veri analizi
13Veri analizi
14Araştırma raporunun hazırlanması
15Sunum
16Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Takım/Grup Çalışması14228
Proje Hazırlama14228
Proje Sunma14228
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1442344221333
ÖÇ2332444322434
ÖÇ3433335232343
ÖÇ4442453322334
ÖÇ5442345322333

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek