Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Sermaye Piyasası Analizi

Ders Kodu1402.030511.3
Yıl3
Dönem5
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr .Öğr. Üyesi Bilal AKKAYNAK
Kaynaklar
  • 1. Sermaye Piyasası ve Yatırım Analizi (Lale Karabıyık, Adem Anbar)Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi (M:Baha Karan)
Ders TanımıSermaye piyasalarının işleyişi, sermaye piyasası kurumlarının ve araçlarının tanınması, menkul kıymetlerin değerlemesi.
HedeflerTürkiye-de sermaye piyasasının fonksiyonlarını, hangi menkul kıymetlerin işlem gördüğünü, pazarlanabilir varlıkların değerlemesini ve para piyasalarının fonksiyonlarının öğrenilmesi.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Sermaye piyasası ile ilgili temel kavramları bilir.
2Borsanın yapısı ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur.
3Sermaye piyasası araçları hakkında bilgi sahibi olur.
4Menkul kıymet değerlemesi konusunu anlar ve değerleme yapabilir.
5Portfoy riskinin, getirisinin hesaplanmasını bilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1FİNANSAL PİYASALAR
2SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
3İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
4SERMAYE PİYASASI KURUMLARI
5HİSSE SENEDİ DEĞERLEMESİ
6TAHVİL DEĞERLEMESİ
7Ara Sınav
8TEMEL ANALİZ
9TEKNİK ANALİZ
10TEKNİK ANALİZ
11GETİRİNİN VE RİSKİN ÖLÇÜLMESİ
12GETİRİNİN VE RİSKİN ÖLÇÜLMESİ
13PORTFÖY YÖNETİMİ
14TÜREV ÜRÜNLER
15VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Problem Çözümü14114
Tartışma14342
Soru-Yanıt14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14228
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ11
ÖÇ211121111
ÖÇ3132413211332
ÖÇ4123311311332
ÖÇ5112211311332

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek