Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Paket Programlar İle Analiz

Ders Kodu1402.030511.2
Yıl3
Dönem5
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğretim üyesi atanmamış
Kaynaklar
  • 1. SPSS
  • Dr. İsmail YILDIZ, Okt. Ekrem UÇAR Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi I, Kazım Özdamar,1999 Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi II, Kazım Özdamar,1999 SPSS 23 ve AMOS 23 Uygulamalı İSTATİSTİKSEL ANALİZLER, Yalçın KARAGÖZ, 2016
Ders Tanımıİstatistik alanında kullanılan paket programları kullanarak, çeşitli analizler yapılacaktır.
HedeflerBu dersin amacı bazı istatistiksel problemleri, paket programlar yardımıyla incelemek buradan elde edilen sonuçları yorumlamayı öğrencilere öğretmektir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Paket programlar dünyasına hakim olmak ve programların üstünlük ve zayıflıklarını öğrenmek
2Paket programlar ile analiz sonuçlarını yorumlamak
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1SPSS Genel Tanıtım, SPSS Programının Kullanım Amaçları
2SPSS Menüleri ve Kısayollarının Tanıtımı
3Değişken Tanımlama, Veri Girişi
4Word Ve Excel?den Veri Aktarımı
5Değişken Türetimi, Veri Dönüşüm İşlemleri, Yeniden Kodlama
6Veri Setlerinin ve Tablolarının Oluşturulması
7Verilerin Sunumu Grafik Çizimi
8Ara Sınav
9Tanımlayıcı İstatistikler
10Hipotez Testleri, Parametrik Testler, T Ve Z Testleri
11Tek Yönlü ve İki Yönlü Varyans Analizi
12Parametrik Olmayan Testler
13Basit Doğrusal Regresyon ve Korelasyon Analizi
14Çoklu Doğrusal Regresyon ve Korelasyon Analizi
15AMOS Genel Tanıtım ve Programın Kullanım Amaçları
16Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik14342
Problem Çözümü14342
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ152423243511
ÖÇ253423343511

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek