Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Elektronik Pazarlama

Ders Kodu1402.030511.1
Yıl3
Dönem5
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Serkan Demirdöğen
Kaynaklar
  • 1. KIRCOVA İBRAHİM, İNTERNETTE PAZARLAMA, bETA YAYINEVİ, 2008, İSTANBUL
Ders TanımıTemel Kavramlar, İnternet çevresi, Bir pazarlama şebekesi olarak internet, e-rekabet, e-pazarlarda tüketici davranışı, e-pazarlarda örgütsel müşteriler,e-ürün, e-fiyat, e-dağıtım,e-tutundurma, elektronik pazarlarda güven.
HedeflerDersin amacı internetin gelişimi ile geleneksel pazarlama uygulamalarının nasıl dönüştüğünün açıklanmasıdır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Dijital ortamda yapılan pazarlamanın yeni kurallarına ilişkin temel ilkeleri kavrar
2İnternette kullanılan pazarlama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur
3İnternette pazarlama stratejilerini uygulama becersine sahip olur
4İnternette ve diğer sosyal medya kanallarında pazarlama ile ilgili konularda bilgi sahibi olur.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1e-iş, e- ticaret ve e-pazarlama kavramları
2İnternet üzerinde pazarlamanın gelişimi ve internette pazarlamayageçiş
3Elektronik pazarlama planlaması
4Elektronik pazarlama stratejileri
5Elektronik pazarlamada ürün/hizmet
6Elektronik pazarlamada fiyat
7Elektronik pazarlamada dağıtım
8Elektronik pazarlamada tutundurma/ Ara Sınav
9İnternet üzerinden pazarlama araştırmaları
10İnternet üzerinden pazarlama araştırmaları
11İnternet üzerinden alışveriş
12İnternet üzerinden alışveriş
13Elektronik müşteri ilişkileri yönetimi
14Elektronik müşteri ilişkileri yönetimi
15Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Tartışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14228
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14228
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1445444544243431
ÖÇ2334434444232421
ÖÇ3345544544243332
ÖÇ4444443554343432

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek