Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

İş Ahlakı Ve Etik

Ders Kodu1402.030509.4
Yıl3
Dönem5
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğretim üyesi atanmamış
Kaynaklar
  • 1. "Çalışma Yaşamında ETİK" Dr.Ersin KAVİ-Dr.Orhan KOÇAK, Ekin Yayınevi Bursa "İşletme Etiği" Prof.Dr.Zeyyat SABUNCUOĞLU, Beta Yayınevi İstanbul İş Etiği, Etik, Mesleki Etik Ders Kitapları, Makaleler, Dergiler
Ders TanımıKavramsal Açıdan Ahlak ve Etik / Etik Türleri / Etik Kuramlar İş etiği-Uygulamalı Etik Türleri / Endüstri İlişkileri Etiği / Sendikal Etik Etik Açıdan İnsan Kaynakları Yönetimi İlkeleri / Etik Açıdan insan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları / Çalışanların Eğitimi ve Geliştirilmesi, Kariyer Yönetimi / İş ve Performans Değerleme ve Ücret Yönetimi / Çalışma Yaşamında Teknoloji Kullanımı ve Etik / Muhasebecilik Mesleğinde Etik /Muhasebede Etik
HedeflerÖğrencilere Etik, İş Etiği ve Muhasebe Meslek Etiği kurallarının öğretilmesi ile birlikte etik duyarlılığın kazandırılması
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Etik ve ahlaki değerlere bağlılık ve duyarlılık
2İş etiğinin dayandığı değerler
3Mesleki etik kuralları
4Muhasebecilik mesleğinde etik
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Kavramsal Açıdan Ahlak ve Etik
2Etik Türleri
3Etik Kuramlar
4İş etiği-Uygulamalı Etik Türleri
5Endüstri İlişkileri Etiği
6Sendikal Etik
7Etik Açıdan İnsan Kaynakları Yönetimi İlkeleri
8Ara Sınav
9Etik Açıdan insan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları
10Çalışanların Eğitimi ve Geliştirilmesi, Kariyer Yönetimi
11İş ve Performans Değerleme ve Ücret Yönetimi
12Muhasebecilik Mesleğinde Etik
13Muhasebecilik Mesleğinde Etik
14Muhasebede Etik
15Çalışma Yaşamında Teknoloji Kullanımı ve Etik
16Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Tartışma14342
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1443433434342234
ÖÇ2233322323233423
ÖÇ3334433433342334
ÖÇ4223433434343333

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek