Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Pazarlama İletişimi

Ders Kodu1402.030509.2
Yıl3
Dönem5
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğretim üyesi atanmamış
Kaynaklar
  • 1. Odabaşı,Yavuz. Pazarlama İletişimi, Ankara:A.Ü. Yay. 1995. Odabaşı,Yavuz. Postmodern Pazarlama, İstanbul: MediaCat Yayınları, 2004. Cemalcılar, İlhan. Pazarlama Kavramlar- Kararlar, İstanbul: Beta Yayınları, 1994.
Ders TanımıPazarlama İletişimi nedir ?, Reklam,Satış tutundurma,Doğrudan pazarlama, Halkla İlişkiler ve Duyurum, Kişisel satış, E-marketing, CRM, Promosyon, Tutundurma karması yönetimi ve itibar yönetimi.
HedeflerPazarlama iletişimi sürecini, pazarlama hedef ve stratejileriyle ilişkisini ve pazarlama iletişimi karmasında karar sürecini irdelerken, pazarlama iletişimi programlarıyla müşterilerin ikna edilmesi hakkında bilgi kazanılması amaçlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Pazarlama iletişimini tanımlayabilecek.
2Pazarlama model ve kuramları ile bağlantı kurabilecek.
3Tutundurma karmasını açıklayabilecek.
4Pazarlama iletişimi uygulamalarını yorumlayabilecek.
5Uygulama raporu hazırlayabilecek.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Pazarlama İletişimi nedir ?
2Reklam.
3Satış tutundurma.
4Doğrudan pazarlama.
5Halkla İlişkiler ve Duyurum.
6Kişisel satış.
7E-marketing.
8Ara sınav
9Event marketing.
10CRM.
11Promosyon.
12Tutundurma karması yönetimi ve itibar yönetimi.
13Örnek uygulamalar.
14Örnek uygulamalar.
15Örnek uygulamalar.
16Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Tartışma14342
Alan Çalışması14114
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1544544543324332
ÖÇ2534435542223233
ÖÇ3445543444234222
ÖÇ4354454553324323
ÖÇ5544444433333323

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek