Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Örgütsel Davranış

Ders Kodu1402.030412.5
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç. Dr. Mukaddes YEŞİLKAYA
Kaynaklar
  • 1. Örgütsel Davranış (Stephen P. Robbins, Çeviren: İnci Erdem)Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi (Erol Eren)Örgütsel Davranış (Rana Özen Kutanis)Örgütsel Davranış (İbrahim Ethem Başaran)Örgütsel Davranış (Hasan Tutar)
Ders TanımıÖrgütsel Davranış kavramı, örgütlerde çeşitlilik, tutumlar ve iş tatmini, duygular ve duygu durumlar, kişilik ve değerler, algılama ve bireysel karar alma, motivasyon temelleri, kavramlardan uygulamalara motivasyon, grup davranışının temelleri, takım ruhu ve çalışma takımlarını anlamak, iletişim, liderlik, güç ve politika, çatışma ve müzakere, örgüt yapısının temelleri, örgüt kültürü, insan kaynakları politikaları ve uygulamaları, örgütsel değişim ve stres yönetimi.
HedeflerDersin amacı örgüt içerisindeki çalışan bireylerin, grupların ve örgüt yapısının davranışlar üzerindeki etkisinin incelenmesidir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarDavranış Bilimleri dersine ait notların öğrenci tarafından okunarak döneme başlanması, dersin öğrenme etkinliğini artıracaktır.
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenci örgütsel davranış temelleri bilgisini kazanır
2Öğrenci örgüt içindeki bireylerin davranışsal gereklilikleri ve bunların önemi hakkında bilgi sahibi olur
3Öğrenci kendisinin, diğer örgüt çalışanlarının ve yaşadığı toplumdaki bireylerin davranışsal temellerini sorgular ve bunları ilişkilendirir
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Örgüt, yönetim ve örgütsel davranış kavramlarının tanıtımı, ÖD'yi oluşturan disiplinler ve örgütsel davranışın örgütler için önemi
2Örgütlerde çeşitlilik ve yönetimi
3Duygular, davranışlar ve karar alma
4Kişilik, kişilik özellikleri ve karar verme
5Motivasyon Temelleri, Kavramlardan Uygulamalara Motivasyon
6Grup Davranışının Temelleri
7Takım Ruhu ve Çalışma Takımlarını Anlamak
8Örgütte iletişim ve önemi
9Ara Sınav
10 Liderlik ve Liderlik Teorileri
11Çatışma ve Müzakere
12Örgüt Kültürü, İnsan Kaynakları Politikaları ve Uygulamaları
13Örgütsel Değişim ve Stres Yönetimi
14Örgütsel davranış literatüründe sendromlar
15Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Tartışma14342
Takım/Grup Çalışması14114
Bireysel Çalışma14114
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ12133333243325
ÖÇ22133334453325
ÖÇ32132334452325

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek