Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Kamu Maliyesi

Ders Kodu1402.030412.4
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Zülküf AYRANGÖL
Kaynaklar
  • 1. Doç. Dr. Şafak Ertan Çomaklı/Cengiz Doğruyol Kamu Maliyesi Savaş Yayınları/ANKARA Nihat Edizdoğan, Özhan Çetinkaya, Erhan Gümüş, Kamu Maliyesi, Ekin Kitabevi
Ders TanımıKamu Ekonomisi, Kamu Harcamaları, Kamu gelirleri, Vergi Teorisi, Devlet Borçları, Devlet Bütçesi, Maliye Politikası
HedeflerBu dersin amacı Kamu Maliyesinin temel kavramlarını başlangıç seviyesinde öğrencilere öğretmektir
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Mali Olayları Analiz Etme
2Kamu gelir ve harcama ilişkisini kavrayabilme
3Vergi tekniği ve vergi kavramlarını anlama ve analiz etme
4Devletin borçlanma tekniğini kavrama
5Bütçe hazırlama sürecini kavrama ve bütçe tekniğini öğrenme
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Kamu Maliyesinin konusu ve diğer bilim dalları içindeki yeri
2Kamu ekonomisi ve Özel ekonomi ayırımı
3Kamusal mal ve hizmetler - dışsallıklar
4Kamu ekonomisi faaliyetleri ve bu konudaki çeşitli görüşler
5Kamu ekonomisinde siyasal karar alma mekanizması ve kamu kesiminin başarısızlık teorisi
6Kamu harcamalarının tanımı ve gelişimi
7Kamu harcamalarının sınıflandırılması, ekonomi üzerindeki etkileri ve kamu harcamalarında fayda maliyet analizleri
8Kamu gelirleri ve çeşitleri ve ara sınav
9Vergi teorisi
10Verginin tarihi gelişim süreci ve verginin özellikleri
11Vergi tekniği ve vergilemeye ilişkin temel kavramlar
12Vergini çeşitli kriterlere göre tasnifi
13Temel vergi ilkeleri
14Devlet bütçesi (bütçe kavramı, bütçe fonksiyonları, bütçe teorileri ve bütçe sistemleri
15Final sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5630
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma6848
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ14444
ÖÇ24444
ÖÇ34444
ÖÇ44444
ÖÇ54444

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek