Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

İletişim Becerileri

Ders Kodu1402.030311.5
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç. Dr. Mukaddes YEŞİLKAYA
Kaynaklar
  • 1. İletişim becerilerine yönelik tüm akademik eserler
Ders Tanımıİletişimin tanımı ve önemi, iletişimde beyin, akıl ve bilinçaltı, beceri kavramı, beceri-yetenek farkı, iletişim süreci ve unsurları, iletişimde temel esaslar, etkili iletişim kurmayı engelleyen faktörler, etkili iletişim için gereken koşullar, iletişim türleri, kişi içi iletişim, kişilerarası iletişim ve kitle iletişimi, etkili sözlü iletişim teknikleri, "sen dili" ve "ben dili", dinleme, ikna, geri bildirim, etkili yazılı iletişim teknikleri, yazılı iletişimin yararları ve zararları, etkili beden dili ile iletişim ve unsurları, etkili beden dili ile iletişim teknikleri, empati ve empatiye ilişkin genel esaslar, empati pratikleri, insanlarla, hayvanlarla ve doğayla empati, empatik iletişim, etkili ve güçlü iletişim pratikleri, sosyal çevre ile etkili iletişime yönelik temel esaslar, kritik hususlar, sorunlar ve çözüm önerileri.
Hedeflerİletişim ve iletişim türleri hakkında bilgi sahibi olmak, çalışma ortamında, aile ortamında ve sosyal çevrede etkin iletişim yöntemlerini kullanma konusunda sahip olduğu becerilerin sorgulanmasını, güçlendirilmesini veya yeniden inşa edilmesini sağlamak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarMümkün olduğunca çevredeki insanları, hayvanları ve doğayı gözlemleme, iletişim ve ilişki kurma tarzlarını ve bunların sonuçlarını değerlendirme.
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenci iletişimin anlamı ve kişiler arası ilişkilerdeki önemi hakkında bilgi sahibi olur
2Aile ortamında, mesleki ortamda ve sosyal ortamlarda etkili iletişim kurabilme becerisi kazanır
3Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerinin yanı sıra, empati kurma becerisi gelişir
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1İletişimin tanımı ve önemi, iletişimde beyin, akıl ve bilinçaltı, beceri kavramı, beceri-yetenek farkı
2İletişim süreci ve unsurları, iletişimde temel esaslar
3Etkili iletişim kurmayı engelleyen faktörler, etkili iletişim için gereken koşullar
4İletişim türleri, kişi içi iletişim, kişilerarası iletişim ve kitle iletişimi
5Etkili sözlü iletişim teknikleri; "sen dili", "ben dili", tanıma, zaman ve koşullar, kelimeler
6Bilgi seviyesi, ses tonu, uygun beden dili, dinleme, ikna, geri bildirim
7Etkili yazılı iletişim teknikleri, yazılı iletişimin yararları ve zararları
8Beden dili ile iletişim ve unsurları
9Arasınav
10Etkili beden dili ile iletişim teknikleri
11Empati ve empatiye ilişkin genel esaslar
12Empati pratikleri; insanlarla, hayvanlarla ve doğayla empati
13Empatik iletişim
14Etkili ve güçlü iletişim pratikleri
15Sosyal çevre ile etkili iletişime yönelik temel esaslar, kritik hususlar, sorunlar ve çözüm önerileri
16Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7321
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7321
Okuma14342
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ11444344454445
ÖÇ21444343454445
ÖÇ31454455554555

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek