Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

İç Kontrol

Ders Kodu1402.030311.4
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğretim üyesi atanmamış
Kaynaklar
  • 1. Prof.Dr. Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi, Alfa Yayınları, Prof.Dr. Ersin Güredin, Muhasebe Denetimi, Beta Yayınları
Ders TanımıTemel Kavramlar ve Tarihi Gelişim; Muhasebe ve Denetim İlişkisi; Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları; Denetimde Kanıt Kavramı ve Kanıt Toplama Teknikleri; Çalışma Kağıtları: Tanımı, İçeriği, Türleri, Dosyalanması; Denetim Süreci; Denetim İşinin Alınması, Planlanması ve Yürütülmesi; İç Kontrol Sistemi; Varlık ve Kaynak Hesaplarının Denetimi; Sonuç Hesapları ve Mali Tabloların Denetimi; Denetimde Örnekleme; Denetimin Tamamlanması; Denetim Raporu
HedeflerMuhasebe denetimi ile ilgili temel kavramları,Genel kabul görmüş denetim standartlarını, denetim kanıtları, teknikleri, çalışma kağıtlarını, iç kontrol sisteminin önemini, varlık, kaynak ve sonuç hesaplarının denetimini ve denetim raporu, süreci ve planlamasını kavrayabilmek
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Muhasebe denetiminin genel yapısını, işleyişini ve tüm süreci kavrayarak denetim yapabilir hale gelmek
2Denetim ve Denetçi türleri ile Genel kabul görmüş denetim standartları
3Genel Denetim Planı ve Denetim Programının Hazırlanması
4Denetim Raporunun Düzenlenmesi
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Genel olarak denetim kavramı ve gelişim süreci
2Denetim ve Denetçi türleri ile Genel kabul görmüş denetim standartları
3Bağımsız Denetim Hedefleri ? Denetim kanıtları ve prosedürleri
4Denetim sürecinin aşamaları
5Denetim Planlaması (Önemlilik ? Risk)
6İç Kontrol Yapısı (Kontrol Riski) - Analitik İnceleme Prosedürleri
7Genel Denetim Planı ve Denetim Programının Hazırlanması
8Ara sınav
9Satış ve Tahsilat Döngüsü Denetimi
10Satın Alma Ödeme Döngüsü Denetimi
11Stok ve Üretim Döngüsü Denetimi
12Personel ve Ücret Döngüsü ? Kaynak Elde Etme Ödeme Döngüsü ? Nakit Bakiyelerinin Denetimi
13Personel ve Ücret Döngüsü ? Kaynak Elde Etme Ödeme Döngüsü ? Nakit Bakiyelerinin Denetimi
14Denetim Çalışmalarının Tamamlanması
15Denetim Raporunun Düzenlenmesi
16Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Tartışma14228
Soru-Yanıt14228
Örnek Vaka İncelemesi14228
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ14554
ÖÇ24554
ÖÇ34554
ÖÇ44554

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek