Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

İnsan Hakları

Ders Kodu1402.030311.2
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğretim üyesi atanmamış
Kaynaklar
  • 1. Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, Legal Yayıncılık. Prof. Dr. A. Şeref GÖZÜBÜYÜK, Prof. Dr. Feyyaz GÖLCÜKLÜ, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İnceleme ve Yargılama Yöntemi, Turhan Kitabı. Sibel İnceoğlu, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Beta Yayınları.
Ders TanımıBu derste Birleşmiş Milletler ve Bölgesel insan hakları koruma sistemleri ayrıntılı bir şekilde incelenecektir.
HedeflerBu dersin amacı insan haklarının uluslararası alanda korunması noktasında insan hakları hukuku kurumları ve denetim yolları hakkında bilgi kazandırmaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1İnsan haklarının siyaset kuramı
2 Uluslararası örgütlerde ve anlaşmalarda insan hakları.
3Kadın hakları
4Ayırımcılık
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Temel insan hakları
2Uluslararası örgütlerde insan hakları
3Uluslararası örgütlerde insan hakları
4kadın hakları
5Çocuk hakları
6Birleşmiş Milletler ve Bölgesel insan hakları koruma sistemleri
7Birleşmiş Milletler ve Bölgesel insan hakları koruma sistemleri
8Birleşmiş Milletler ve Bölgesel insan hakları koruma sistemleri ve Arasınav
9Birleşmiş Milletler ve Bölgesel insan hakları koruma sistemleri
10Birleşmiş Milletler ve Bölgesel insan hakları koruma sistemleri
11Birleşmiş Milletler ve Bölgesel insan hakları koruma sistemleri
12Birleşmiş Milletler ve Bölgesel insan hakları koruma sistemleri
13İnsan hakları mahkemesi
14İnsan hakları mahkemesi
15Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma20240
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma20240
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ14445
ÖÇ24445
ÖÇ34445
ÖÇ44445

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek