Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

İş Hukuku

Ders Kodu1402.020806
Yıl4
Dönem8
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Ögr. Gör. Erhan FIRAT
Kaynaklar
  • 1. Prof. Dr. Kenan Ören, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2017 Prof. Dr. Haluk Hadi Sümer, (2013),İş Hukuku Prof. Dr. Alpaslan Işıklı, (2003) İş Hukuku, İmaj Yayıncılık Prof. Dr. Münir Ekonomi (1984) İş Hukuku, İstanbul (4. Baskı) Prof. Dr. Nuri Çelik, (2000) iş Hukuku Dersleri, Beta Yayınları
Ders Tanımıİşçinin iş hayatında yapması ve yapmaması gereken konular işlenerek ödev ve sorumlulukları belirtilmektedir. Aynı şekilde işverenin de ödev ve sorumlulukları belirtilmektedir. Kolektif iş hukukunda toplu sözleşme, toplu sözleşmenin bağıtlanması, grev, grev türleri işlenmektedir.
HedeflerÖğrencileri mezun olduktan sonra ya işçi veya işveren statüsünde çalışacakları için iş hayatında gerekecek bilgilerle donatımlarını gerçekleştirmek amacıyla söz konusu bilgiler verilmektedir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Siyaset, yönetim ve genel olarak sosyal bilim konularında kavramsal ve kuramsal altyapıya sahip olma; bu alanlardaki bilgilerini hayata geçirebilme becerisi.
2Toplumsal ve siyasal problemleri saptama, tanımlama, veri toplama, analiz etme ve yorumlama; bu amaçlarla uygun bilimsel yöntemleri uygulama becerisi.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1İş Hukukunun Konusu ve Kapsamı
2İş Hukukunun Temel Kavramlarıİşçi, işveren, işyeri
3İş Hukukunun Temel Kavramları alt işveren, işveren vekili, çırak, stajyer
4İş Sözleşmesi İşçi ve İşverenin Borçları
5İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı
6Sendika Özgürlüğü
7Toplu İş Sözleşmesinin Yasal Temelleri
8Toplu İş Sözleşmesinin Yasal Temelleri 2 (Vize)
9Toplu İş Uyuşmazlıklarının Barışçıl Çözümü 2
10Grev Kavramı, Grev Türleri
11Grev Kavramı, Grev Türleri
12Lokavt Uygulaması
13Kanun Dışı Lokavt
14Kanun Dışı Lokavt
15Genel Değerlendirme
16final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Soru-Yanıt5630
Bireysel Çalışma15230
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma6848
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ133
ÖÇ233

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek