Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

İdare Hukuku

Ders Kodu1402.020804
Yıl4
Dönem8
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Seyithan KAYA
Kaynaklar
  • 1. Kemal GÖZLER, Gürsel KAPLAN
  • İdare Hukukuna Giriş.
Ders Tanımıİdare hukuku, idarenin kuruluş ve işleyişine uygulanan hukuk kurallarının bütünüdür. İdarenin teşkilat yapısı, idari işlemler ve bunun uzantısı olarak idarenin kamu hizmeti ve son olarak idarenin denetimi konusunda öğrencilerin bilgi sahibi olmasının sağlanmasıdır. Anayasada da düzenlenen kuvvetler ayrılığı ilkesi gereğince idarenin kendi iç işleyişi ve vatandaşlarla olan ilişkilerinin incelenmesidir.
HedeflerKamu Hukukunun bir dalı olan İdare Hukuku, İdarenin biçimsel işleyişinin kurallarını koymaktadır. Kamu Yönetimi ile ilgili bilim dallarından bir olması nedeniyle de, kamu kesiminde çalışacaklar ya da İdare Hakimi olmak isteyenler için temel bir ders olarak hem teorik, hem de örnek olaylarla uygulamalı olarak verilmektedir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1İdare hukuku ile ilgili temel kavramları
2Kamu idareleri ve kamu kurumlarını öğrenecekler
3Kamu hizmeti ve işleyişi hakkında bilgi sahibi
4Kamu görevlileri hakkında ayrıntılı bilgiye sahip
5Idarenin sorumluluğunu öğrenip olay analizi
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1İdare kavramı, idare hukuku (tanımı, gelişimi), Kaynakları ve İdare Hukukuna İlişkin Temel Anayasal İlkeler, merkezden yönetim ve yerinden yönetim ilkeleri.
2 Kamu tüzel kişiliği kavramı ve Türk İdari Teşkilatı (Merkezi İdare)
3Türk İdari Teşkilatı (Yerinden Yönetim Kuruluşları) ve Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları İle Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar.
4İdarenin bütünlüğü (Hiyerarşi ve idari vesayet)
5İdari işlem (tanımı, özellikleri), bireysel idari işlemler ve idari işlemlerin unsurlarıİdari işlemlerin unsurları, idari işlemlerin uygulanması ve idari işlemlerin sakatlık halleri ve müeyyideleri.
6İdari işlemlerin sona ermesi, düzenleyici idari işlemler, idari sözleşmeler, idari sözleşmelerin temel tipleri,
7İdari sözleşmelerin yapılması, idari sözleşmelerin biçimi, uygulanması, sona ermesi.
8Ara Sınav (VİZE) Haftası
9Kamu Hizmeti ve Kolluk (Kavram, Özellikleri ve Usuller).
10Kamu görevlilieri (tanım, statü, sınıf ve kadroları, hukuki rejimi, disiplin soruşturması)
11Kamu malları (tasnif, temel ilkeleri)
12İdarenin mal edinme usulleri (Kamulaştırma, Devletleştirme, İstimval ve Geçici İşgal)
13İdarenin sorumluluk halleri (kusurlu ve kusursuz sorumluluk),
14İdarenin sorumluluğunun şartları ve idarenin denetlenmesi (idari yargı teşkilatı)
15DÖNEM SONU SINAVI (FİNAL)
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik6318
Örnek Vaka İncelemesi9327
Bireysel Çalışma14342
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ13344
ÖÇ23344
ÖÇ32344
ÖÇ42244
ÖÇ52244

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek