Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Stratejik Yönetim

Ders Kodu1402.020802
Yıl4
Dönem8
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç. Dr. İlhami YÜCEL
Kaynaklar
  • 1. Hayri Ülgen ve Kadri Mirze, Stratejik Yönetim, 5.bası, 2010 Beta Yayınları, İstanbul Erol Eren, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, BETA BASIM YAYIM, İstanbul, 2010. John Pearce , Richard Robinson , Mehmet Barca, Stratejik Yönetim, Nobel Akademik Yayıncılık, 2012.
Ders TanımıDers stratejik yönetim sürecini ele alır. Bu süreç kurumsal düzeyde, işletme düzeyinde ve fonksiyonel düzeyde strateji oluşturma ile başlar. İkinci aşama örgütsel tasarım, yönetim kontrol sistemi ve kaynak yönetimi konularını kapsayan strateji uygulamayı ve kontrolü kapsar.
HedeflerKar amaçlı veya kar amacı olmayan kuruluşlarda Strateji ve Performans, SWOT Analizi, Kaynak Tabanlı Yaklaşım; İş Stratejileri: Dikey Entegrasyon, Maliyet Liderliği, Ürün Farklılaştırma, Esneklik, Gizli Anlaşmalar; Kurumsal Stratejiler; Stratejik İş Birlikleri, Çeşitlenme, Birleşme ve Satın Alma, Uluslararası Stratejiler ile ilgili temel bilgileri müzakere ortamında vermek.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Bir şirket nasıl konumlanabilir ve sürdürülebilir rekabet avantajı kazanabilir ve şirketin stratejisi nasıl uygulanabilir ve başarı ile gerçekleştirilebilir konusunda stratejik düşünme kapasitesi gösterir.
2Farklı sanayi alanlarında ve rekabetçi ortamlarda stratejik analiz yapma becerilerini sergiler.
3Farklı düzeyde stratejileri formüle eder ve uygular, stratejik seçenekleri dikkatlice düşünür ve alternatifleri değerlendirir, nasıl başarıyla uygulanacağı konusunda stratejik kararlar alır.
4Stratejilerin oluşturulduğu ve gerçekleştirildiği örgüt süreçlerini yönetme becerisi gösterir ve strateji yapıcı ve uygulayıcıların görevlerini yerine getirme konusunda güven geliştirir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Stratejik Yönetim İlgili Terim ve Kavramlar
2Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları
3Dış Çevre Analizi
4İşletme Analizi
5Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum belirleme Matrisleri
6Stratejik Yönlendirme
7Temel Stratejiler ve Alt Grupları
8Üst Yönetim Stratejileri: Kurumsal Stratejiler
9İş Yönetim Stratejileri: Rekabet Stratejileri
10İşlevsel(Fonksiyonel) Yönetim Stratejileri: Bölümsel Stratejiler
11Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler
12Stratejilerin Uygulanması - İşletme Yapıları ve Sistemler
13Yönetim Biçimleri, Paylaşılan Değerler, İnsan Kaynakları ve İşletme Yetenekleri
14Stratejik Yönetimde Etik ve Sosyal Sorumluluk
15Final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Tartışma51470
Örnek Vaka İncelemesi51575
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ13443
ÖÇ23443
ÖÇ33443
ÖÇ43443

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek