Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Mali Tablolar Analizi

Ders Kodu1402.020703
Yıl4
Dönem7
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr.Şule Yüksel YİĞİTER
Kaynaklar
  • 1. Nalan Akdoğan ve Nejat Tenker, Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Gazi Kitabevi. Öztin Akgüç,Mali Tablolar Analizi, Avcıol Matbaası. Ümit Gücenme, Mali Tablolar Analizi, Alfa Yayınları.
Ders TanımıTemel mali tablolardan bilanço ve gelir tablosu, ek mali tablolar olarak bilinen satılan malın maliyeti tablosu, kar dağıtım tablosu, fon akım tablousu, nakit akım tablosu, net çalışma sermayesi değişim tablosu, özsermaye değişim tablosu gibi tabloların önemi ve amaçları ile mali tablolar analizinde kullanılan teknikleri içerir. Mali analiz teknikleri ise karşılaştırmalı tablolar analizi, yüzde metodu ile analiz, trend analizi ve oranlar yardımıyla analizdir. Enflasyonun mali tablolar üzerindeki etkisi konusu da dersin içeriğini oluşturmaktadır.
HedeflerBu dersin temel amacı, işletmelerin temel ve ek mali tablolarını tanıtmak ve buradaki rakamsal bilgilerden finansal analiz yaparak işletmenin durumu hakkında yorum yapabilmektir. Mali Tablolar Analizi dersi sayısal hesaplamaların sıkça kullanılacağı bir derstir. Dolayısıyla, finansal problemleri çözmede yoğun olarak hesap makinesi ve bilgisayarda elektronik tablolama sisteminin kullanılması da amaçlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Mali analizde kullanılan temel ve ek mali tabloları sıralayabilmek.
2Mali analizin önemini ve mali analizden kimlerin faydalandığını açıklayabilmek.
3Mali analiz tekniklerini uygulayabilmek.
4Mali tablo sonuçlarını yorumlayabilmek ve finansal durum tespiti yapabilmek.
5Enflasyonun mali tablolar üzerinde nasıl bir etki yaptığını açıklayabilmek.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Giriş
2Finansal Tabloların Amaçları
3Bilanço
4Gelir Tablosu
5Nakit Akım Tablosu
6Özkaynak Değişim Tablosu
7Net Çalışma Sermayesi Tablosu
8ARASINAV
9Finansal Tabloların Yorumlanması
10Finansal Tablo Analizi: Analiz Teknikleri
11Oranlar Analizi
12Yatay Analiz
13Dikey Analiz
14Trend Analizi
15Örnek Olay
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım8324
Problem Çözümü14228
Tartışma14114
Soru-Yanıt14114
Örnek Vaka İncelemesi5210
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma717
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7214
Ev Ödevi10110
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1152511
ÖÇ215251111
ÖÇ3152511321
ÖÇ4152512321
ÖÇ5152513321

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek