Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Halkla İlişkiler

Ders Kodu1402.020701
Yıl4
Dönem7
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğretim Üyesi Fadime BADUR
Kaynaklar
  • 1. Okay, Ayla, Okay, Aydemir, Halkla İlişkiler Kavram Strateji ve Uygulamaları, Der Yayınları, 2007.Okay, Aydemir, Okay, Ayla, Halkla İlişkiler ve Medya, MediaCat, 2007.
Ders TanımıHalkla ilişkiler kavramı, Halkla ilişkilerin önemi, Halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi, Halkla ilişkilerde amaç, Halkla ilişkilerin ilişkili olduğu alanlar, Genel halkla İlişkiler modelleri ve yaklaşımları, halkla ilişkilerde hedef kitle, Kurum içi halkla ilişkiler, Kriz yönetimi.
HedeflerBu dersin amacı; kuruluşların çevre ile olumlu ilişkiler geliştirmelerinde, halkın güvenini kazanmalarında ve olumlu bir imaja sahip olmalarında halkla ilişkilerin rolü hakkında öğrencileri bilgilendirmektir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Halkla ilişkiler hakkında genel değerlendirme yapabilecektir.
2Halkla ilişkiler uygulamalarını yorumlayabilecektir.
3Kurumsal iletişimde, paydaşların iletişim özelliklerini, ihtiyaçlarını ya da farklılıklarını dikkate alarak uygun halkla ilişkiler tekniklerini geliştirip uygulayabilecektir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Halkla ilişkiler kavramı, Halkla ilişkilerin önemi, Halkla ilişkilerde amaç
2Halkla ilişkilerin tarihselgelişimi
3Genel halkla İlişkiler modelleri ve yaklaşımları
4Genel halkla İlişkiler modelleri ve yaklaşımları
5Halkla ilişkilerin ilişkili olduğu alanlar
6halkla ilişkilerde hedef kitle
7Kurum içi halkla ilişkiler
8Kriz Yönetimi
9Ara sınav
10Öğrenci Sunumları
11Öğrenci Sunumları
12Öğrenci Sunumları
13Öğrenci Sunumları
14Öğrenci Sunumları
15Öğrenci Sunumları
16Final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Takım/Grup Çalışması2510
Örnek Vaka İncelemesi21020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma3515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5525
Okuma31030
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ15
ÖÇ25
ÖÇ353245554

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek