Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Ders Kodu1402.020608
Yıl3
Dönem6
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç. Dr. Selahattin YAVUZ
Kaynaklar
  • 1. Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Nobel Yayınları, Ankara, 2012.Remzi Altunışık, Recai Coşkun, Serkan Bayraktaroğlu ve Engin Yıldırım, ?Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (SPSS Uygulamalı), Sakarya Kitabevi, 2010.Rifat Yıldız ve Ertuğrul Yıldırım, Soru-Cevap Tekniği ile Tez Yazma, Makale Hazırlama ve Yayınlama Kılavuzu, Detay Kitabevi, Ankara, 2011.
Ders TanımıProblem tanımı, kaynak incelemesi, Hipotez oluşturulması, Verilerin elde edilmesi, Verilerin değerlendirilmesi, Anakütleden Örnekleme Seçimi, Anket ve Uygulamaları, Tablo ve Grafiklerin Yorumlanması, Sonuç ve raporun hazırlanması, SPSS ile veri girişi ve uygulama yapılması.
HedeflerBu dersin temel amacı, araştırma sürecini incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken araştırma sorusu bulma, hipotez kurma, kavramsallaştırma, ölçme, veri toplama, veri analizi, verileri değerlendirme / yorumlama ve rapor yazma tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Problemi tanımlayarak hipotez geliştirebilir.
2Verileri elde etme yöntemlerini bilir.
3Bir problemi sosyal açıdan değerlendirebilir.
4Araştırmanın nasıl sunulacağını bilir.
5Elde ettiği verileri analiz edebilir.
6Verileri raporlama ve sunma şeklini öğrenir.
7Dipnot gösterme ve kaynakça hazırlamayı öğrenir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Bilim ve Sosyal Bilimler
2Bilimsel Yöntem ve İlgili Kavramalar
3Bilimsel Yöntemin Aşamaları
4Veri, Veri Toplama Yöntemleri, Verinin Taşıması Gereken Özellikleri
5Değişken ve Türleri
6Bilimsel Araştırmanın Planlanması
7Ölçme ve Araçları/Ara sınav
8Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri
9Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri
10Anakütle, Örnek Kütle ve Örnekleme Yöntemleri
11Anket ve Anket Uygulama Türleri
12Güvenirlik ve Geçerlilik
13Makale Değerlendirmesi
14Dipnot ve Kaynak Gösterimi
15Final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Tartışma14114
Takım/Grup Çalışması10110
Proje Sunma14114
Makale Kritik Etme10110
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14342
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14342
Okuma14228
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ15244244
ÖÇ24242245
ÖÇ32122243535
ÖÇ42233242
ÖÇ522542554
ÖÇ63233243
ÖÇ7423323352

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek