Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Yöneylem Araştırması-II

Ders Kodu1402.020606
Yıl3
Dönem6
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç. Dr. Selahattin YAVUZ
Kaynaklar
  • 1. Yöneylem Araştırması, Çeviren ve Uyarlayan Ş. Alp BARAY, Şakir ESNAF, 6. Basımdan Çeviri, İstanbul, Litaratür Yayıncılık, 2000.Zerrin ALADAĞ, Yöneylem Araştırması-II, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, 2011.Mehpare TİMOR, Yöneylem Araştırması, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2010.Ahmet ÖZTÜRK, Yöneylem Araştırmasına Giriş, Ekin Yayınevi, Bursa, 2012.
Ders TanımıTamsayılı Doğrusal Programlama, Tamsayılı Doğrusal Programlama Çözüm Ayarlarının Yapılması, Şebeke analizi, Pert Analizi, En Küçük Maliyetli Akış Problemi, Oyun Kuramı, Tam Belirsizlik Altında Oynanan Oyun, Bekleme Hattı Modelleri, Kuyruk Modeli, Tek Servisli Kuyruk Modelleri, Markov Analizi ve Karar Alma, Denge Durumu Analizi
HedeflerYöneylem araştırması; insan, makine, para ve malzemeden oluşan endüstriyel, ticari, resmi ve askeri sistemlerin yönetiminde karşılaşılan problemlere, bilimin çözüm arayışıdır. Çözüm olarak sistemin risk ölçümünü de içeren ve alternatif karar, strateji ve kontrollerin sonuçların tahmin ve karşılaştırmasını sağlayacak bilimsel bir yöntem geliştirmektir. Amacı, yönetimin politika ve faaliyetlerini bilimsel yöntemlerle belirlemesine yardımcı olmaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Tamsayılı Programlama probleminin nasıl çözülebildiğini öğrenir.
2Bir planlama tekniği olan şebeke analizini öğrenir.
3Oyunlar teorisi ve oyunların nasıl çözüldüğünü öğrenir.
4Tek ve çok servisli kuyruk modellerini öğrenir.
5Stokastik süreç ve markov zincirlerini öğrenir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1TAMSAYILI PROGRAMLAMA
2TAMSAYILI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM AYARLARININ YAPILMASI
3HEDEF PROGRAMLAMA
4ÇOK HEDEFLİ PROGRAMLAMA
5ŞEBEKE ANALİZİ
6EN KÜÇÜK YAYILMA VE EN KISA YOL PROBLEMİ
7KRİTİK YOL YÖNTEMİ VE PERT ANALİZİ/ ARASINAVI
8BEKLEME HATTI MODELLERİ
9BEKLEME HATTI MODELLERİ
10KUYRUK MODELİ
11TEK SERVİSLİ KUYRUK MODELLERİ
12OYUN TEORİSİ
13MARKOV ANALİZİ VE KARAR ALMA
14STOKASTİK SÜREÇ VE MARKOV ZİNCİRİ
15FİNAL SINAVI
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14114
Uygulama/Pratik14114
Problem Çözümü14114
Soru-Yanıt14114
Proje Hazırlama14114
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7214
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7214
Ev Ödevi14114
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1435421353
ÖÇ2435421342
ÖÇ3435421342
ÖÇ4435421342
ÖÇ5435421342

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek