Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

İnsan Kaynakları Yönetimi

Ders Kodu1402.020507
Yıl3
Dönem5
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • DOÇ. DR. İlhami YÜCEL
Kaynaklar
  • 1. 1-Nuri Tortop vd. (2010), "İnsan Kaynakları Yönetimi", Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2-Zeyyat Sabuncuoğlu. (2008), "İnsan Kaynakları Yönetimi (Uygulama örnekleriyle)", Beta BasımYayın, İstanbul. 3-Dursun Bingöl.(2012), "İnsan Kaynakları Yönetimi", Beta Basım Yayın, İstanbul. 4-İsmet Barutçugil. (2005), "Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi", Kariyer Yayınları, İstanbul.
Ders Tanımıİnsan kaynakları yönetiminin ortaya çıkışı, iş analizi, İK planlama, İK temin ve seçimi, eğitim ve geliştirme gibi İK fonksiyonları ile ilgili konulara değinilecektir
HedeflerİKY teorilerinin ve İKY fonksiyonlarını uygulayabilmeleri için gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1İşletmenin stratejik yönetimi açısından İK uygulamalarının yeri ve öneminin anlaşılması
2İşgören adaylarının bulunması, seçim süreci ve işe yerleştirilmesi aşamalarında kullanılan yöntemler hakkında bilgi edinilmesi
3Çalışanların iş ortamına uyumlaştırılması
4Çalışanların iş ortamına uyumlaştırılması
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı ve Kapsamı
2İnsan Kaynakları Yönetiminin Stratejik Önemi
3İş Analizi, İş Tanımı ve İş Gerekleri
4İnsan Kaynakları Planlaması
5İşgören Bulunması, Seçimi ve İşe Yerleştirilmesi
6İKY Eğitimi ve Geliştirilmesi
7Performans Dğerleme/ Ara Sınav
8Yeni İnsan Kaynakları Yönetimi
9İş Değerleme
10Ücret Yönetimi
11İş Güvenliği ve Sağlık
12İKY ile İlgili Yasal Düzenlemeler
13İşçi-İşveren İlişkileri
14Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi
15Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav40
Tartışma5
Gösterme5
Bireysel Çalışma10
Okuma40
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Tartışma14114
Soru-Yanıt14228
Örnek Vaka İncelemesi14228
Makale Kritik Etme14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14228
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14228
Okuma428
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1434232
ÖÇ2434333
ÖÇ3534342
ÖÇ4

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek