Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Yöneylem Araştırması-I

Ders Kodu1402.020505
Yıl3
Dönem5
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç. Dr. Selahattin YAVUZ
Kaynaklar
  • 1. Yöneylem Araştırması, Çeviren ve Uyarlayan Ş. Alp BARAY, Şakir ESNAF, 6. Basımdan Çeviri, İstanbul, Litaratür Yayıncılık, 2000.Zerrin ALADAĞ, Yöneylem Araştırması-I, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, 2011.Mehpare TİMOR, Yöneylem Araştırması, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2010.Ahmet ÖZTÜRK, Yöneylem Araştırmasına Giriş, Ekin Yayınevi, Bursa, 2012.
Ders TanımıYöneylem Araştirmasi Tanimi - Tarihçesi Ve Amaci, Doğrusal Programlama Ve Yöntemleri, Doğrusal Programlama-nin Matematiksel Modeli, Grafiksel Yöntem, Simpleks Yöntemi, Simpleks Yönteminde Bozulma Hali, Dualite (İkilik), Duyarlik Analizi, Ulaştırma Modelleri, Ulaştırma Modelinde Özel Durumlar, Ulaştırma Modelinde Duyarlik Analizi
HedeflerBu dersin amacı, gerçek hayat sistemlerinin matematiksel modellerle temsil edilmesi ve en iyi çözümü bulmak için kurulan modellere sayısal yöntemlerin (algoritmalar) uygulanmasıdır
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Yöneylem araştırmasının kullanıldığı alanları ve problemleri öğrenir.
2Bir doğrusal programlama probleminin matematiksel modelinin nasıl kurulacağını öğrenir.
3Bir doğrusal programlama probleminin grafiksel yöntemle nasıl çözülebileceğini öğrenir.
4Bir doğrusal programlama probleminin simpleks yöntemle nasıl çözülebileceğini öğrenir.
5Bir işletmenin belirli kapasitedeki üretim merkezlerinden belirli talebi olan tüketim merkezlerine göndereceği malların toplam ulaştırma maliyetini en küçük yapmayı öğrenir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI TANIMI , TARİHÇESİ VE AMACI
2KARAR MODELLERİ
3KARAR AĞAÇLARI
4DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE YÖNTEMLERİ
5DOĞRUSAL PROGRAMLAMA'NIN MATEMATİKSEL MODELİ
6GRAFİKSEL YÖNTEM
7SİMPLEKS YÖNTEMİ (AMAÇ FONKSİYONUNUN EN BÜYÜK OLMASI)
8UYGULAMA/ARASINAVI
9SİMPLEKS YÖNTEMİ (AMAÇ FONKSİYONUNUN EN KÜÇÜK OLMASI)
10SİMPLEKS YÖNTEMİNDE BOZULMA HALİ
11DUALİTE (İKİLİK)
12DUYARLIK ANALİZİ
13ULAŞTIRMA MODELLERİ
14ULAŞTIRMA MODELİNDE ÖZEL DURUMLAR
15FİNAL SINAVI
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14114
Uygulama/Pratik14114
Problem Çözümü14114
Soru-Yanıt14114
Proje Hazırlama14114
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7214
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7214
Ev Ödevi14114
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ153234435113
ÖÇ2421132152
ÖÇ3421132152
ÖÇ4521132152
ÖÇ5421122152

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek