Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

İstatistik-II

Ders Kodu1402.020406
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğretim Görev. Naci Bütün
Kaynaklar
  • 1. Uygulamalı İstatistik-II (Prof.Dr. Alaaddin BAŞAR ve Prof.Dr. Erkan OKTAY), Bilgisayar Uygulamalı İstatistik-II (Prof.Dr. Nejmi GÜRSAKAL), İstatistik Yöntemler(Prof.Dr. Murat KARAGÖZ)
Ders TanımıTahmin Teorisi (Güven Araliklari), Oranlar Arasindaki Farklar İçin Güven Araliği, Hipotez Testleri, Z Testi ile Hipotez Testi, t Testi ile Hipotez Testi, Varyans Analizi (F testi), Ki KareTesti, Regresyon Analizi, Çok Değişkenli Regresyon Analizi, Doğrusal Olmayan Regresyon, Regresyon Modelinin Testi, Korelasyon Analizi, Endeksler
HedeflerRastlantıyı göz önünde tutarak olayları belirleyen genel yasaları, genel eğilimi ortaya çıkarmak, ana nedenleri aramak, olaylar arasındaki ilişkileri ve bağlantıları bulmak, böylece türlü yönetim, bilim ve teknik dallarında yapılacak kestirimlere, öngörülere, alınacak kararlara, girişilecek eylemlere yardımcı olmaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Ortalamalar ve oranlar için güven aralıklarını belirlemeyi öğrenir.
2Anakütleden çekilen örnekler üzerinde istatistiksel metodlar uygulanarak elde edilen sonuçları ana kütleye genelleştirebilmeyi ve bir örnekten elde edilen istatistikler ana kütle parametrelerinin nokta tahminleri olduğunu öğrenir.
3Bir konu ile ilgili hipotez kurmayı ve hipotezi test etmeyi öğrenir.
4Değişkenler arasındaki ilişkinin modelini kurmayı öğrenir.
5Değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü ve derecesini bulmayı öğrenir.
6Bir istatistiksel olaya ilişkin gözlem değerlerinin zaman ve mekana göre gösterdiği oransal değişimleri hesplamayı öğrenir.
7
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1HİPOTEZ TESTLERİ
2TAHMİN TEORİSİ (GÜVEN ARALIKLARI)
3ORANLAR ARASINDAKİ FARKLAR İÇİN GÜVEN ARALIĞI
4Z TESTİ İLE HİPOTEZ TESTİ
5t TESTİ İLE HİPOTEZ TESTİ
6VARYANS ANALİZİ (F TESTİ)
7Kİ KARE TESTİ
8 REGRESYON ANALİZİ ve ARASINAVI
9Kİ KARE UYGUNLUK TESTİ
10ÇOK DEĞİŞKENLİ REGRESYON ANALİZİ
11DOĞRUSAL OLMAYAN REGRESYON
12REGRESYON MODELİNİN TESTİ
13KORELASYON ANALİZİ
14ENDEKSLER
15Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14114
Uygulama/Pratik14114
Problem Çözümü14114
Soru-Yanıt14114
Proje Hazırlama14114
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7214
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7214
Ev Ödevi14114
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1434354354434323
ÖÇ2434444323534435
ÖÇ3434443324433332
ÖÇ4333434233323232
ÖÇ5534435334443244
ÖÇ6545454444444455
ÖÇ7

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek