Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Makro İktisat

Ders Kodu1402.020404
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Prof.Dr.Murat Nişancı
Kaynaklar
  • 1. 1)K.Yıldırım,İ.Bakırtaş,R.Yılmaz ve E.Esen,Makro İktisada Giriş,Pelikan Yayıncılık,7.Baskı, 2011 2)E. Ünsal, Makro iktisat, İmaj Yayınevi, 7. Baskı, 2007 3)K.Yıldırım,D.Karaman,M.Taşdemir,Makroekonomi,Seçkin Yayınevi,6.Baskı,2007 4)R. Dornbusch ve S. Fisher, Makroekonomi, Akademi yayını, 1998 5)G.Mankıw,Makroekonomi,EflatunYayınevi,2009 6)M.Skousen, Makro İktisat,Adres Yayınları,1.Baskı,2010 7)P.Krugman,R.Wells,Makro İktisat,Palme Yayıncılık,2.Baskı,2011 8)B.Felderer ve S. Homburg, Makro İktisat ve Yeni Makro İktisat, Eflatun yayınevi,9.Baskı,2010. 9)H.Özyurt,Para Teorisi ve Politikası,Aksakal Kitapevi,3.Baskı,2010 Ayrıca aşağıdaki kurum ve kuruluşların web siteleri: www.tcmb.gov.tr www.dpt.gov.tr www.hazine.gov.tr www.tuik.gov.tr
Ders Tanımıİlk kısımda temel makro iktisadi kavramlar ve ilişkiler tanıtılacaktır. Bu bağlamda önce makro iktisadın tanımı, amacı ve kapsamı incelenecektir. İşsizlik, enflasyon, döviz kuru ve faiz haddi değişkenlerinin tanımı ve nasıl ölçüldüğü açıklanacaktır. Daha sonra hasılanın nasıl ölçüldüğü üzerinde durulacaktır. İkinci kısımda, öncelikle Klasik makro ekonomik anlayış açıklanacak; ardından Keynesyen makro ekonomik anlayış incelenecektir. Keynesyen Model çerçevesinde dışa açık ve dışa kapalı ekonomilerde ekonomik istikrar politikaları anlatılacak, politikaların etkinliği ve etkinsizliği üzerinde durulacaktır. Son olarak para arz ve para talebini etkileyen etkenler incelenecektir. Üçüncü kısmın konularını iktisadi büyüme ve kalkınma, geçiş ekonomileri ve uluslar arası finansman oluşturmaktadır.
HedeflerÖğrencilere kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, verileri yorumlayabilme, değerlendirebilme ve analiz edebilme, ekonomik sorunları tanımlayabilme ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirme becerisini kazandırmak; analitik ve eleştirel düşünebilme becerisini kazanmalarını, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmelerini sağlamak; makroekonomik politika modellerini ve başlıca iktisat politikası tartışmalarını izleyebilmeleri için gerekli temelleri kazandırmak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Temel makro iktisadi kavramları ve teorileri kavrayabilme
2Makro iktisadi karar mekanizmalarını, politikaları tanımlama ve sorunlar hakkında yorum yapma
3Makro iktisadi sorunlar karşısında temel düzeyde politika önerme
4Ulusal ve uluslararası ekonomik göstergeleri yorumlama
5İktisadi aktörlerin makro ekonomi içerisindeki rollerini anlayabilme
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Makroekonomi: Tanım, kapsam ve Gelişim
2Ekonomik Performansın Ölçülmesi
3Temel Makroekonomik Değişkenler ve Kavramlar
4Klasik ve Keynesyen Ekonomi
5Toplam Harcama ve Milli Hasıla Düzeyinin Belirlenmesi(Basit Keynesyen Model)
6Kamu Kesiminin Dahil Edildiği Ekonomide Denge Gelir Düzeyi
7Dışa Açık ekonomide Denge-Gelir Düzeyi
8Para ve Banka ve Ara sınav
9Toplam Talep ve Toplam Arz
10Toplam Talep-Toplam Arz?a yönelik Politikalar
11Ekonomik İstikrar Politikaların Etkinliği ve Etkinsizliği
12Uluslararası Ekonomi ve Uluslararası Finansman
13Büyüme, Kalkınma ve Yoksullukla Mücadele
14Ekonomik Sistemler ve Geçiş Ekonomiler
15Final sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Problem Çözümü14228
Tartışma14228
Soru-Yanıt14228
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ15444
ÖÇ25444
ÖÇ35444
ÖÇ45434
ÖÇ55444

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek