Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Pazarlama Yönetimi-II

Ders Kodu1402.020402
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğr. Üyesi Hümeyra SADAKLIOĞLU
Kaynaklar
  • 1. Pazarlama Yönetimi, Prof.Dr. Ahmet Hamdi İslamoğluPazarlama Yönetimi, Prof.Dr. Tuncer TokolPazarlama Yönetimi, Remzi ALTUNIŞIK, Ömer TORLAK, Şuayip ÖZDEMİR
Ders TanımıDers içeriğinde pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçim stratejileri; ürün ve ürün kararları, markalama, ambalajlama ve etiketleme; fiyatlandırma yöntemleri ve stratejileri; dağıtım kanalı ve dağıtım politikaları, tutundurma kavramı ve karması; kişisel satış ve stratejik pazarlama planı konuları yer almaktadır.
HedeflerÖğrenciye; pazarlamacı perspektifiyle hedef pazar seçebilme, yeni ürün değerlendirmesi yapabilme, pazarlama karmasının özelliklerini kavrayabilme ve işletmeler için fiyatlandırma ve dağıtım stratejileri oluşturmada gerekli bilgi ve becerileri temel düzeyde kazandırmaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Ürün karması kararları oluşturabilir.
2İşletmeler için fiyatlandırma stratejileri oluşturabilir.
3İşletmeler için etkin dağıtım kanalları oluşturabilir.
4Stratejik pazarlama planı hazırlayabilir.
5Pazarlama ahlakını ve etik kodlarını tanımlar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Ürün Kavramı Kapsamı
2Ürün ve Marka Yönetimi
3Yeni Ürün Geliştirme
4Fiyat ve Fiyatlandırma
5Tutundurma ve Araçları
6Dağıtım Kanalı
7Toptancılık ve Perakendecilik
8Ara Sınav
9Pazarlama Denetimi ve Performans Değerlendirme
10Stratejik Pazarlama Planlaması
11Stratejik Pazarlama Planlaması
12Post Modern Pazarlama
13Pazarlama Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk
14Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar
15 Final
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma2510
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma2510
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ14113113245
ÖÇ24111113245
ÖÇ33513413245
ÖÇ45554555425455
ÖÇ5111545525455

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek