Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Borçlar Hukuku

Ders Kodu1402.020309
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğr. Üyesi Salih POLATER
Kaynaklar
  • 1. -T. AKINTÜRK/ D. ATEŞ KAHRAMAN, Borçlar Hukuku -Borçlar hukuku ile ilgili diğer kaynaklar
Ders TanımıBorçlar hukukunun konusu ve temel kavramları, borçlar hukukuna hakim olan prensipler, borç kaynakları, bu kapsamda hukuki işlemden, özellikle sözleşmelerden, haksız fiilden ve sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar, borçların ifası, borçların ifa edilmemesinin sonuçları, borçların sona ermesi, özellik arz eden borç ilişkileri, alacağın temliki ve borcun nakli
HedeflerBorçlar Hukuku dersinde, borçlar hukukunun konusu ve temel kavramları, borçlar hukukuna hakim olan prensipler, borç kaynakları, bu kapsamda hukuki işlemden, özellikle sözleşmelerden, haksız fiilden ve sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar incelenmektedir. Ayrıca borçların ifası, borçların ifa edilmemesinin sonuçları, borçların sona ermesi, özellik arz eden borç ilişkileri, alacağın temliki ve borcun nakli konularına ilişkin değerlendirmelerde bulunulmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1
2Borçlar hukukunun konusu, temel kavramları, borçlar hukukuna hakim olan ilkeleri bilir
3Borçlar hukukunda borcun kaynaklarını bilir
4Hukuki işlemden, haksız fiilden ve sebepsiz zenginleşmeden doğan borçları bilir
5Borçların ifası, borçların ifa edilmemesinin sonuçları, borçların sona erme şekillerini bilir
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Borçlar Hukukunun Konusu, Temel Kavramları, Borcun Kaynakları
2Sözleşmenin Kurulması (Öneri-Kabul)
3Sözleşme Kavramı Ve Türleri
4Sözleşmelerin Geçerlilik Şartları (Şekil- Genel İşlem Koşulları)
5Sözleşmelerin Geçerlilik Şartları (İrade Bozukluğu Halleri)
6Sözleşmelerin Konusu ve Yorumlanması, Aşırı Yararlanma
7Temsil
8Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri ve Vize
9Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri
10Borçların İfa Edilmesi
11Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları
12Borç İlişkilerinde Özel Durumlar
13Borcun Ve Borç İlişkisinin Sona Ermesi
14Alacağın Devri Ve Borcun Üstlenilmesi
15Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik428
Örnek Vaka İncelemesi224
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ134345
ÖÇ234345
ÖÇ334344
ÖÇ434344
ÖÇ534344

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek