Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Mikro İktisat

Ders Kodu1402.020303
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğretim Üyesi Aslı Cansın DOKER
Kaynaklar
  • 1. Ders Kitabı: Yıldırım Kemal, Mikro İktisada Giriş, Pelikan Yayıncılık, 9. Baskı, 2011Önerilen Kaynaklar:1.Yaylalı Muammer
  • Mikroiktisat, Beta Yayınları, 3. Baskı, Yayın No: 1439. İstanbul, 20042.Bulmuş İsmail, Mikroiktisat, Gazi Yayınevi,20083.Ünsal Erdal M., Mikro İktisat, 8. baskı, İmaj Yayınevi,Ankara, Mart 20104.Türkay Orhan, Mikro İktisat Teorisi,Adım yayımcılık,Ankara, 2000 5.Varian, Hal R., Intermediate Microeconomics:A Modern Approach,7th Edition,2006 6.Pindyck S. Robert, Rubinfeld L. Daniel, Microeconomics,Prentice Hall7. Case E. Karl, Fair C. Ray, Microeconomics, Prentice Hall ,20028. Dinler Zeynel, Mikro Ekonomi, Ekin Kitabevi, 2010
Ders TanımıMikroiktisat dersinde, üretici ve tüketiciler açısından temel iktisadi sorunların çözümlerini, tüketim teorisinin temellerini, malların arz ve taleplerini, piyasa dengesi ve değişmeleri, mal ve faktör piyasalarında firma denegeleri öğretilecektir
HedeflerÖğrencileri mikroekonominin temel kavramları, hanehalkları ve firmaların iktisadi davranışları, üretim süreci ve maliyet oluşumu, fiyat sistemi, mal ve faktör piyasalarının işleyişi ve piyasa yapıları ve gelir dağılımı hakkında bilgi sahibi yapmaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Mikroiktisat kuramının kuramsal temellerinin kavranması
2İktisadi aktörlerin ekonomideki rolünün anlaşılması
3Basit düzeydeki niceliksel tekniklerin mikroeiktisadi sorunların analizinde kullanma yeteneği
4Analitik düşünme ve sorun çözme yetenklerinin gelişmesi
5İktisadi sorunların çözümü için politika önerisi geliştirebilme
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1İktisat Biliminin Niteliği, kapsamı ve yöntemi (Temel Kavramları)
2Kıtlık Tercih ve Fayda
3Bütçe Kısıtı ve Farksızlık Eğrileri
4Arz ve Talep
5Esneklik
6Arz ve Talep Uygulamaları
7Üretim Teorisi
8Maliyetler ve Ara Sınav
9Tam Rekabet Piyasası
10Monopol
11Monopolcü Rekabet Piyasası
12Oligopol Piyasaları
13Faktör Piyasaları
14Piyasa Başarısıszlıkları, Kamusal Mallar ve Dışsallıklar
15Final sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Problem Çözümü14114
Soru-Yanıt14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma14114
Ev Ödevi155
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1334444
ÖÇ2334444
ÖÇ3334444
ÖÇ4334444
ÖÇ5334444

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek