Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Pazarlama Yönetimi-I

Ders Kodu1402.020301
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Hümeyra SADAKLIOĞLU
Kaynaklar
  • 1. Pazarlama Yönetimi, Prof.Dr. Ahmet Hamdi İslamoğluPazarlama Yönetimi, Prof.Dr. Tuncer TokolPazarlama Yönetimi, Nejat MuallimoğluPazarlama Yönetimi, Remzi ALTUNIŞIK, Ömer TORLAK, Şuayip ÖZDEMİR
Ders TanımıÖğrenciye; pazar bölümleme ve hedef pazar seçimi kavrayabilme, pazarlamacı perspektifiyle yeni ürün değerlendirmesi yapabilme, pazarlama karmasının özelliklerini kavrayabilme ve işletmeler için fiyatlama ve dağıtım stratejileri oluşturmada gerekli bilgi ve becerileri temel düzeyde kazandırmaktır.
HedeflerÖğrenciye; pazar bölümleme ve hedef pazar seçimi kavrayabilme, pazarlamacı perspektifiyle yeni ürün değerlendirmesi yapabilme, pazarlama karmasının özelliklerini kavrayabilme ve işletmeler için fiyatlama ve dağıtım stratejileri oluşturmada gerekli bilgi ve becerileri temel düzeyde kazandırmaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Pazarlama ve tüketici kavramını tanımlayabilir.
2Pazar ve pazar fırsatlarını analiz edebilir.
3 Pazarlama süreci içindeki yerlerini organize eder.
4Pazarlama bilgi kaynaklarını tanımlar, bilgi toplama ve analiz yöntemlerini kullanır.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Pazarlama Kavramı ve Terimleri
2Pazarlama Düşüncesinin Gelişimi ve Pazarlamaya Yönelik Eleştiriler
3Pazar Fırsatı ve Pazar Çevresi
4Tüketici Davranışı (Nihai Pazar)
5Tüketici Davranışı (Endüstriyel Pazarlar)
6Pazarlama Bilgi Sistemi
7Pazarlama Araştırması
8Ara Sınav
9Pazar Kavramı
10Pazar Bölümlendirme
11Hedef Pazar Seçimi
12Konumlandırma
13Konumlandırma Stratejileri
14Genel Tekrar ve Değerlendirme
15 Final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Soru-Yanıt122
Bireysel Çalışma15345
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma2510
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma2510
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ15115355
ÖÇ255155
ÖÇ354155
ÖÇ455515

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek