Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Bilim Felsefesi ve Metodolojisi

Ders Kodu1402.020218
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğretim Üyesi Rahşan İnal
Kaynaklar
  • 1. Yıldırım, C. (2010). Bilim Felsefesi, 13. Basım. İstanbul: Remzi Kitabevi
Ders Tanımıbilim felsefesinin tanımı, amacı, İlkçağ filozoflarına göre bilim felsefesi, ortaçağ bilim felsefesi, modern ve post modern bilim filozofları ve temel görüşleri
HedeflerBilim tarihi bağlamında gelişen felsefi ekolleri ilk çağdan modern çağa kadar ele almak
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Bilim -felsefe ilişkisini kavrar ve analız eder
2Bilim felsefesindeki felsefi ekollerin sistematik görüşlerini birbirleriyle irtibatlandırır
3Örgün eğitim -bilim ilişkisini kavrar
4Başlıca bilim felsefesi filozoflarını tanır
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Bilim Felsefesi Tanımı Amacı
2Bilim felsefesinin Tarihçesi
3Mantıksal Pozitivizm
4Popper: Yanlışlamacılık
5Wittgenstein: Anlam Kuramı
6Thomas Kuhn: Bilimsel Devrimlerin Yapısı
7Lakatos: Bilimsel Araştırma Programlarının Metodolojisi
8Althusser: Teorik Pratiğin Teorisi / Ara Sınav
9Feyerabend: Anarşist Bilgi Kuramı veya Kuramsal Çoğulculuk
10Post-Modernizm- Modernizm karşılaşması ve Bilim Felsefeleri
11Anti Bilim Felsefesi ve Temsilcileri
12Bilim Felsefesi Metinleri-1
13Bilim Felsefesi Metinleri-2
14Bilim Felsefesi Metinleri-3
15Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım4312
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma1010100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ14534
ÖÇ24445
ÖÇ32522
ÖÇ45443

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek