Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

İktisada Giriş-II

Ders Kodu1402.020210
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Metin Uçar
Kaynaklar
  • 1. Ersan Bocutoğlu, Metin Berber ve Kenan Çelik, İktisada Giriş Zeynel Dinler, İktisada Giriş David Begg. Stanley Fischer
  • Economics
Ders TanımıMakro iktisat teorileri, para ve parasal dengesizlikler, milli gelir ve gelirin bölüşümü, istihdam, işsizlik ve enflasyon sorunu ve bu soruna yönelik politikalar, dış ticaret teorileri, ödemeler dengesi, döviz piyasasının işleyişi, iktisadi büyüme ve kalkınma konularını kapsamaktadır.
HedeflerMakroekonomik kavram ve enstrümanları öğrenerek, makro düzeyde ekonominin nasıl işlediğini, Milli gelirin oluşum ve bölüşümünü, istihdam, işsizlik ve enflasyon gibi temel ekonomik sorunların neden ve sonuçları arasındaki ilişkiyi, bu sorunların çözümünde kullanılan maliye ve para politikalarını kavramak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Makro iktisat ve mikro iktisat ayrımını, makro iktisadın kapsamını kavrar.
2Makro iktisat teorilerini ve bu teorilerin işleyişini öğrenir.
3Para, parasal dengesizlikler, kaydi para yaratma süreci ve para politikaları öğrenilir.
4Milli gelirin oluşumunu, hesaplanmasını ve bölüşümünü kavrar.
5Toplam talep, faiz oranları ve fiyatlar genel düzeyi ile milli gelir arasındaki ilişkiyi öğrenir.
6İstihdam, işsizlik ve işsizlik türlerini, işsizliğin neden ve sonuçlarını, işsizliğin önlenmesinde etkin olan maliye ve para politikalarını öğrenir.
7Dış ticaret teorilerini ve dış ticaret politikalarını öğrenir.
8Döviz piyasası ve ödemler bilançosu hakkında bilgilenir.
9Ekonomik büyüme ve iktisadi kalkınma dinamiklerini; büyüme, kalkınma ve toplum ilişkisini öğrenir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Makro İktisat Teorileri
2Milli Gelir ve Temel Kavramlar
3Milli Gelir Hesaplama Yöntemleri
4İstihdam ve İşsizlik
5Enflasyon
6Para, Paranın Fonksiyonları, Para Arzı, Para Talebi, Kaydı Para ve Para Politikaları
7Toplam Talep ve Milli Gelir Dengesi
8Toplam Talep ve Milli Gelir Dengesi Ara / Sınav
9Faiz Oranları ve Milli gelir Dengesi
10Fiyatlar ve Milli Gelir Dengesi
11Dış Ticaret Teorisi
12Dış Ticaret Politikaları
13Döviz Piyasası
14Ödemeler Dengesi
15Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5630
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5945
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ14332
ÖÇ25553
ÖÇ34434
ÖÇ44354
ÖÇ55333
ÖÇ64344
ÖÇ73434
ÖÇ84444
ÖÇ94441

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek