Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Anayasa Hukuku

Ders Kodu1402.020208
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Serpil KESER
Kaynaklar
  • 1. GÖZLER, Kemal
  • Anayasa Hukukuna Giriş, Bursa, 2018
Ders TanımıAnayasa ve anayasa hukuku kavramları, Anayasa hukukunun gelişimi ve kaynakları, Anayasacılık hareketleri ve anayasa yapımı, Devlet kavramı ve devlet biçimleri, Kuvvetler ayrılığı teorisi, Hükümet sistemleri, Demokrasi kavramı ve teorileri, Seçimler, Temel Hak ve Hürriyetler, Kanunların Anayasaya uygunluğunun denetimi, Osmanlı- Türk anayasal gelişmeleri, 1921 ve 1924 Anayasaları, 1961 Anayasasının temel özellikleri, 1971-1973 değişiklikleri, 1982 Anayasasının yapım süreci ve 1961 ile karşılaştırılması, 1982 Anayasasının Temel İlkeleri, 1982 Anayasasının Temel Hak ve Hürriyetler Rejimi.
HedeflerAnayasa hukukunun temel kavram ve kurumlarını öğretmektir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenci, Anayasa hukukunun konu, yöntem ve kaynaklarının neler olduğunu bilir, dünyadaki ve Türkiye?deki anayasal gelişmeler hakkında bilgi sahibi olur.
2Öğrenci, anayasaların yapılması ve değiştirilmesine ilişkin sorunları tartışır, anayasanın yapılma süreci ve anayasada bulunması gereken özellikler hakkında bilgi sahibi olur.
3Öğrenci, devletin varlık koşulları, temel nitelikleri ve türleri hakkında bilgi sahibi olur, hükümet sistemlerinin özelliklerini, demokrasi teorilerini ve seçim sistemlerini öğrenir.
4Öğrenci, kişilerin sahip olduğu temel hak ve özgürlükleri, bu hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasını, bu hak ve özgürlüklerin korunma mekanizmalarını karşılaştırmalı hukuk çerçevesinde öğrenir.
5Öğrenci, kanunların anayasaya uygunluğunu sağlayan sistemleri, uygunluk denetiminin türlerini ve yollarını, Türk Anayasa hukukunun temel ilkelerini bilir ve Türkiye?de devlet teşkilatının işleyişinde Anayasal kuralların önemini kavrar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Anayasa Hukuku Kavramı, Anayasa Kavramı, Anayasa Türleri , Anayasacılık Hareketleri.
2Asli Kurucu İktidar, Tali Kurucu İktidar.
3Devlet Kavramı, Devletin Unsurları, Devletin Kökeni Hakkında Teoriler.
4Devlet Şekilleri ı; Monarşi ve Cumhuriyet
5Devlet Şekillleri II: Üniter Devlet, Bileşik Devlet
6Hükümet Sistemleri
7Demokrasi Kavramı, Demokrasi Tipleri
8Seçimler, Oy Hakkı, Seçim Sistemleri
9Temel Hak ve Hürriyetler, Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınıflandırılması ve Sınırlandırılması/ Ara sınav
10Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Denetimi, Anayasa Yargısı ve Modelleri
11Anayasaya Uygunluk Denetim Yolları ve Türkiye'de Anayasa Yargısı
12Anayasana Mahkemelerinin Kuruluşu ve Üyeleri, Görev ve Yetkileri, Anayasa Mahkemesinin Denetimine Tabi Normlar, Denetimin Kapsamı ve Denetim Yolları
13Osmanlı Dönemi Anayasal Gelişmeleri, Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeleri.
141982 Anayasasının Temel İlkeleri
151982 Anayasasında düzenlenen Temel Hak ve Hürriyetler
16Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ111111122113
ÖÇ211111112112
ÖÇ3111111112112
ÖÇ411111122112
ÖÇ511111111212

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek