Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Hukukun Temel Kavramları

Ders Kodu1402.020107
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Serpil KESER
Kaynaklar
  • 1. Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Bursa 2019
Ders TanımıToplumsal düzen kuralları, Hukukun kaynakları, Hukukun Dalları, Yargı örgütü, Dava Türleri, Hukuk kurallarının uygulanması, Hukuki olaylar, hukuki fiiller, hukuki işlemler, hak kavramı, müeyyide kavramı, kişilik kavramı, sorumluluk kavramı, borç kavramı, mülkiyet kavramı, miras kavramı.
HedeflerHukukun temel amacı, hukuk kurallarının uygulanması, hak kavramı, özel hukuk ve kamu hukukunun dalları hakkında geniş bilgi vermek, öğrencilere hukuk ile ilgili temel konu ve kavramları öğretmektir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenci insan davranışını yönlendiren kurallar içerisinde yer alan hukuk kurallarını ve hukuki yaptırımları bilir, hukukun kaynaklarını ve hukukun uygulanmasını öğrenir.
2Öğrenci, özel hukukun dallarını ve kamu hukukunun dallarını bilebilecek bilgi ve beceriler kazanır, adli yargıyı, idari yargıyı, anayasa yargısını ve diğer yargı kollarını ve bu yargı kollarında görevli mahkemeleri bilir.
3Öğrenci hak kavramını, kamu haklarını, özel hakları kavrar, hakların kazanılması, kaybedilmesi, kullanılması ve korunmasını anlar.
4Öğrenci kişi ve kişilik kavramlarını, kişi türlerini, gerçek kişiler ve tüzel kişileri bilir.
5Öğrenciler sorumluluk kavram ve türlerini, borç kavramını, borcun kaynaklarını, mülkiyet kavram ve türlerini, miras kavramını bilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Toplumsal düzen kuralları, Hukukun kaynakları
2Hukukun Dalları ( Kamu hukuku- özel hukuk ayrımı)
3Türk Yargı Sistemi, Anayasa yargısı, adli yargı, idari yargı, uyuşmazlık yargısı
4Dava türleri, hukuk davaları, ceza davaları, idari davalar
5Hukuk kurallarının uygulanması,
6Hukuki olaylar, hukuki fiiller ve hukuki işlemler
7Hak kavramı, hakların çeşitleri, hakların korunması.
8ARASINAV
9Müeyyide kavramı, müeyyide çeşitleri
10Kişilik kavramı, gerçek kişiler, kişilerin ehliyetleri, tüzel kişiler ve türleri
11Sorumluluk kavramı, siyasi sorumluluk, cezai sorumluluk ve mali sorumluluk
12Borç kavramı, borcun kaynakları, borçların hüküm ve sonuçları, borçların sona ermesi
13Mülkiyet kavramı, mülkiyet hakkından doğan yetkiler, mülkiyet hakkının kazanılması
14Taşınır mülkiyetinin kazanılması, taşınmaz mülkiyetinin kazanılması
15Hısımlık kavramı ve türleri, Miras kavramı, yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar
16Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13838
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma17878
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ11111212
ÖÇ21111212
ÖÇ31111112
ÖÇ41111112
ÖÇ51111112

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek