Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

PLC(PROGRAMLANABİLİR LOJİK KONTROL)

Ders Kodu4301.020406
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr.Gör. İhsan GÜLLER
Kaynaklar
  • 1. Uygulamalı PLC programlama ve Operatör Panel Konfigürasyonu, Hasan BAYAZİT.,Nobel yayın dağıtım,2005
Ders TanımıProgramlanabilen mantık denetleyicilerin (PLC) yapısı , çalışma prensibi, programlama yöntemleri, endüstriyel uygulamalar, PLC ailesi - genişleme modülleri ve seçimi.
HedeflerBu derste programlanabilen mantık denetleyicilerin (PLClerin) yapısını tanıtma, çalışma prensibini kavratma, PLCleri ladder diyagramı ve fonksiyon blokları ile programlanmasını öğretme ve ardından motor kontrol uygulamaları yaptırma amaçlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1PLClerin temel ilkelerini, PLC yapısı ve parçalarını bilir ve tanıyabilir.
2PLCnin çalışma prensibini, PLCnin programlama yöntemlerini bilir
3Lojik işlemlerle verilen bir sistemin indirgemesini yapar ve elde ettiği sonucu merdiven diyagramı ile programlama tekniğini kavrayabilir.
4PLClerdeki temel komutları, zamanlayıcı kavramı ve zamanlayıcı komutların işlevini; PLClerde sayıcı kavramı ve sayıcı komutlarının işlevini bilir ve programlarda kullanabilir.
5Verilen bir elektromekanik kumanda sisteminin yapısını analiz eder ve aynı sistemi PLC ile programlayabilir
6Bir sürecin denetimini PLC ile programlayarak gerçekleştirebilir .
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Programlanabilir cihazın yapısı ve çalışma şekli
2PLC yazılımını kullanma
3Merdiven Diyagramı ve programlama komutları
4Temel PLC komutları
5Zamanlayıcılar
6Sayıcılar
7Zamanlayıcı ve Sayıcılar kullanarak çözüm üretme
8Sıralı fonksiyon blokları programları kullanmak
9Ara Sınav
10Yazılım ile PLC programı yazma ve simulasyon yapma
11Karşılaştırma komutları
12Proje
13Aritmetik işlemler
14PLC içeren endüstriyel uygulama
15
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik14114
Bireysel Çalışma10330
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1121411211115
ÖÇ2311211311115
ÖÇ3111411111113
ÖÇ4211111111114
ÖÇ5111114111113
ÖÇ6111112111115

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek